Consorci Hospitalari de Vic

Docència

Hospital Universitari

|Text alternatiu|

El Consorci Hospitalari de Vic és hospital universitari mitjançant el conveni establert amb la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. El conveni entre les tres entitats permet la utilització conjunta de les estructures dels centres hospitalaris i de la universitat per a la docència, la recerca, la transferència de coneixement i la innovació.

El reconeixement com a hospital universitari acredita que tots els dispositius assistencials del CHV (Hospital Universitari de Vic, Clínica de Vic, Osona Salut Mental, Hospital Sant Jaume de Manlleu i Residència Aura) i de la FHSC (Hospital de la Santa Creu de Vic i El Nadal) reuneixen els requisits per impartir docència en els graus de Ciències de la Salut de la UVic-UCC: Infermeria, Psicologia, Treball social, Fisioteràpia, Teràpia ocupacional i Nutrició humana i dietètica.

Objectius del conveni de l'Hospital Universitari de Vic​

Docència
  • Promoure la millor i màxima utilització dels recursos sanitaris per a la docència universitària en els àmbits de la salut, el benestar i les ciències socials.
  • Col·laborar en l'acreditació dels professionals de salut i afavorir la seva incorporació a l'activitat acadèmica universitària.
Assistència
  • Treballar conjuntament per aconseguir una millora constant en l'atenció a la salut a partir de la formació, la recerca i la innovació.
Recerca
  • Potenciar la recerca en Ciències de la Salut i l'àmbit social, coordinant les activitats de la UVic-UCC amb les del CHV i la FHSC.
  • Afavorir el desenvolupament de l'activitat acadèmica dels departaments de la UVic en les àrees de salut i acció social i potenciar la coordinació amb el CESS.
  • Potenciar la recerca en Ciències de la Salut i l'àmbit social, coordinant les activitats de la UVic-UCC amb les del CHV i la FHSC.