Consorci Hospitalari de Vic

Docència

Pregrau i postgrau

El Consorci Hospitalari de Vic està acreditat com a Hospital Universitari en conveni amb la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i té establerts acords a nivell docent amb unes altres set universitats i amb l'Hospital Clínic de Barcelona. Gairebé 300 alumnes universitaris es formen cada anys als nostres centres i mig centenar dels nostres professionals exerceixen la docència en diferents facultats de Medicina i de Ciències de la Salut, a més de mantenir una àmplia implicació en la formació doctoral.

Acords amb universitats i institucions docents
Universitat de Vic (1999)
Hospital Clínic de Barcelona (2001)
Universitat de Lleida (2001)
Universitat Autònoma de Barcelona (2003)
Universitat de Barcelona (2005)
Fundació Blanquerna (2005)
Universitat Politècnica de Catalunya (2009)
Universitat Oberta de Catalunya (2009)
Universitat de Girona (2012)
Alumnes de pre i postgrau 2018 2019
Universitat de Vic 284 256
Altres universitats 26 36
Departament d'Ensenyament 64 89
Alumnes altres Centres 0 24
Professorat 2018 2019
Professionals docents de la UVic 49 64
Professionals docents de la UdG 5 4
Professionals acreditats per a l'activitat docent 8 8