← Altres jornades

Programa de gestió de l'atenció complexa (PGAC) a Osona

15:00h

Ponents:

Jordi Amblàs, Eva Rovira i Equip PGAC del Consorci Hospitalari de Vic

Lloc:

Sala d'actes de l'Hospital Universitari de Vic

El Programa de Gestió de l’Atenció Complexa (PGAC) d’Osona és un programa dirigit a les persones amb necessitats complexes d’atenció (socials i sanitàries). Basat en un model de gestió de cas i en un context d’atenció integrada entre els professionals de l’àmbit social i sanitari, el programa té per objectiu millorar la salut i el benestar de les persones, adequar la utilització de serveis socials i sanitaris, aixi com millorar l’experiència d’atenció tan de les persones ateses com dels professionals que hi participen