← Altres jornades

Sessió inaugural - Reptes en atenció a la cronicitat en l’àmbit hospitalari d’aguts / Reconeixements de recerca 2017

13.00 H

Ponents:

Sebastià J. Santaeugènia González

Director Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i Pla Director Sociosanitari - Departament de Salut

 

Lloc:

Sala d'actes HUV

L'any 2011 es crea el Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat del Departament de Salut, un programa interdepartamental orientat a desenvolupar un model d'atenció a les persones afectes de condicions cròniques i necessitats complexes d'atenció. En els seus primers anys la preocupació ha estat desenvolupar una sistemàtica de treball liderada des de l'atenció primària en la detecció, avaluació i planificació de la resposta centrada en les necessitats de la persona en situació de complexitat. La pregunta ara es pot traslladar a l'àmbit hospitalari d'aguts: Es el sistema hospitalari actual l'ideal per donar resposta a les persones en situació de complexitat? Que diu l'evidència i quins aspectes ens hauríem de plantejar al voltant de l'atenció a persones en situació de complexitat? Tenim alguns especialistes millor preparats que altres a l'hora de donar resposta a les necessitats d'aquestes persones? Aquestes i altres qüestions seran plantejades per obrir un debat al voltant de com ha canviat en els darrers 30 anys el perfil de les persones, i les seves necessitats, que ingressen a l'hospital d'aguts.