← Altres jornades

Gestió de casos complicats de Tuberculosi a Catalunya. 25 anys d'experiència de Serveis Clínics, centre de TDO i d'internament de pacients amb Tuberculosi

15.00 h

Ponents:

Joan-Pau Millet Vilanova – Direcció mèdica. Serveis Clínics. Barcelona

Servei d'Epidemiologia. Agència de Salut Pública de Barcelona.

Lloc:

Sala d'actes HUV

Tot i la davallada de la incidència i de la mortalitat a nivell global, la tuberculosi segueix essent una de les malalties amb major morbimortalitat al mon. En el nostre context, també el nombre de casos és cada cop menor però els casos són més complexes donada la problemàtica social amb la que moltes vegades es presenten i l'aparició de multiresistències. El treball en equips multidiciplinars, la coordinació amb els equips de vigilància epidemiològica i la bona gestió clínica i terapèutica dels casos és la clau per poder curar els malalts, detectar els infectats i trencar la cadena de transmissió de la malaltia i sempre hi ha una bona oportunitat per donar suport als pacients en situació de vulnerabilitat.