← Altres jornades

Avaluació d'un programa de gestió de casos de temptatives autolítiques en la prevenció del suïcidi

15.00 h

Ponents:

Judit Pons

Servei de Psiquiatria i Salut Mental

Lloc:

Sala d'actes HUV

El suïcidi és un problema de salut pública que afecta prop d'un milió de persones al món cada any i s'estima que el nombre de persones que intenten suïcidar-se és de 10 a 20 vegades superior als que consumen el suïcidi.

Realitzar un seguiment a les persones que han realitzat un intent de suïcidi pot reduir els reintents en els següents 12 mesos. Proporcionar una gestió del cas que afavoreixi la vinculació s'ha vist que resulta en una reducció de la taxa de mort per suïcidi durant l'any posterior.

El Programa de Gestió de Casos de Temptatives Autolítiques (PGCTA) es basa en l'establiment d'una relació terapèutica d'ajuda per part d'una infermera i ofereix una atenció presencial i telefònica durant un any a les persones que han realitzat una conducta suïcida i que han estat ateses al Consorci Hospitalari de Vic. Durant l'any 2018 s'ha estat realitzant un estudi per avaluar aquest programa i ha comptat amb una intensificació PERIS d'infermeria.

L'objectiu d'aquesta sessió és presentar l'estudi i els resultats preliminars de la primera fase.