← Altres jornades

Presentacions de treball final de Màster de l'àmbit d'Urgències

15.00

Ponents:

Aplicació d'un paquet de mesures en humanització en una Unitat de Cures Intensives d'un hospital comarcal

Sra. Laia Nadeu Nada, Infermera d'Urgències CHV

En les Unitats de Cures Intensives la debilitat, la vulnerabilitat i la pèrdua de la dignitat provoca que els factors estressants de la persona críticament malalta creï repercussions negatives a nivell fisiològic, físic i psíquic; i emocionals i psicològiques al cuidador principal. Actualment, la humanització en aquest tipus d'unitats està essent una implementació necessària però la falta de projectes i protocols dificulta l'aplicació en la pràctica assistencial. La necessitat d'un projecte en humanització a un hospital comarcal com és l'Hospital Universitari de Vic pot aportar el canvi de model amb una atenció infermera encaminada a un conjunt d'intervencions en humanització per a millorar l'assistència i el benefici de la persona ingressada al servei i al que envolta a la mateixa.

Valoración de enfermeria del patron respiratorio en el servicio de urgéncias del HUV

Sra. Adriana Soto Méndez , Infermera d'Urgències CHV

La valoració d’infermería comprèn entre altres, la freqüència respiratoria, saturació d’oxígen i la mecànica ventilatòria; definits com a importants predictors de l’estat funcional del pacient i el deteriorament clínic. L'estudi vol determinar si la valoració i el registre del patró respiratori d’infermería és insuficient en el servei d’urgències de l’HUV i valorar l’apreciació sobre l’importància que tenen els professionals d’infermería de la valoració del patró respiratori.

Perspectiva de enfermería sobre la terapia asistida con perros en el hospital: una aproximación qualitativa

Sra. Andrea Rilo del  Moral, Infermera d'Urgències CHV

Lloc:

Sala d'actes HUV