← Altres jornades

Valoració de la cultura de la Seguretat del Pacient per part dels professionals de l'àrea quirúrgica

Ponents:

Sra. Marta Banús Puigivila, Infermera àrea quirúrgica CHV

El tema de la sessió és la presentació d'un estudi descriptiu sobre la cultura de la seguretat del pacient per part dels professionals de l'àrea quirúrgica.

La sessió va dirigida per tothom que estigui interessat en el tema.

CONTINGUT

  1. Conceptes de seguretat del pacient, cultura de la seguretat i incidents per centrar el tema de la sessió.
  2. Antecedents sobre la seguretat del pacient i cultura de la seguretat del pacient.
    1. "To err is human".
    2. ALIANÇA MUNDIAL PER A LA SEGURETAT DEL PACIENT DE L'OMS.
    3. ALIANÇA PER LA SEGURETAT DEL PACIENT DE CATALUNYA.
    4. Seguretat del pacient a l'àrea quirúrgica: incidència d'esdeveniments adversos en cirurgia a nivell Espanyol i revisió dels esdeveniments adversos notificats durant 2018 a l'àrea quirúrgica del CHV.