← Altres jornades

Debat de gestió: '“Les barreres que dificulten la integració social i sanitària: els hospitals, els mals costums i el sistema de pagament”

De 14H a 15H

Ponents:

Dr. José Augusto García Navarro, director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya

Modera:

M. Àngels Romeu, directora d'Àmbit d'Atenció Intermèdia i de la Dependència del CHV

Lloc:

Sala d'actes de l'Hospital Universitari de Vic

La sessió posarà sobre la taula les contradiccions del sistema en matèria d'integració social i sanitària i plantejarà solucions per superar les barreres actuals. El debat tractarà les contradiccions que suposa el sistema de pagament, el fet que la planificació sanitària no vagi acompanyada de la compra de serveis i que no es consideri el gran pes dels hospitals en les decisions planificadores actuals. Tanmateix, s'assenyalaran els frens que suposen, per qualsevol canvi de model assistencial, les pressions dels grups professionals en el sistema sanitari. Farem ènfasi, també, en el poc interès que els grups privats amb afany de lucre tenen en la integració dels serveis sanitaris i socials.