← Altres jornades

RELATS DE VIDA: història de la meva vida

15.00 h

Ponents:

Cristina Anglada, educadora - Sandra Escobar, pedagoga / Associació Sant Tomàs PARMO 

Lloc:

Sala d'actes HUV

La millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat Intel·lectual i del desenvolupament ha generat un augment de l'esperança de vida d'aquestes. Aquest fet és un positiu,  a la vegada que un repte per als professionals que atenen aquest col·lectiu. L'envelliment és un fet i la mitjana d'edat de les persones ateses augmenta i per tant cal adaptar els serveis.

Relats de vida és un projecte creat al Centre Ocupacional de Sant Tomàs, precisament, per treballar amb persones en procés d'envelliment. Cadascuna de les persones elabora un document anomenat Història de la meva vida, on  gràcies a diferents tècniques de reminiscència hi evoquen els seus records.