← Altres jornades

Servei d’atenció a domicili, un recurs social a l’alta hospitalària. Resultats CHV 2010-2015

15.00 H

Ponents:

Montse Colom, Silvia Sans

Treballadores socials

Lloc:

Sala d'actes HUV

L'any 2009 es sol.licita des de l'hospital d'aguts, un recurs de SAD (serveis d'ajut a domicili) al CCOO per poder gestionar a l'alta hospitalària.

Es presenten els resultats de les persones que han fet ú del recurs, analitzant el perfil d'usuaris i les característiques del servei ofert.