← Altres jornades

Cambios heterocrónicos en la evolución cerebral humana y su implicación en la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Tesi doctoral

15.00 H

Ponents:

Enric Bufill Solé - Neuròleg

Lloc:

Sala d'actes HUV

La malaltia d'Alzheimer (MA) es exclusivament humana. En aquesta tesis'estudien les causes de la vulnerabilitat humana a la MA des del punt de vista de la neurologia, la biologia del desenvolupament i la biologia evolutiva.

Es va trobar que determinades àrees del cervell humà retenen característiques juvenils en l'edat adulta, com una elevada sinaptogénesi. Les lesions associades a la MA es produeixen precisament en aquestes àrees, amb un elevat turn-over sinàptic.

Hem trobat també que determinats gens relacionats amb la sinaptogénesi presenten variants que augmenten o disminueixen el risc de desevolupar la MA."