← Altres jornades

Transmissió vertical del virus de l’hepatitis C. Factors de risc, història natural dels nens infectats i evolució a llarg termini'. Tesi doctoral

15.00 H

Ponents:

Maria ViñolasTolosa - Pediatra

Lloc:

Sala d'actes HUV

Aquest treball, la recollida de dades del qual va iniciar-se al 1994, preten establir la taxa de transmissió vertical dels fills de mare amb infecció pel Virus de l'hepatitis C, els factors de risc de la transmissió  i l'evolució a llarg termini - fins el 2015- dels nens infectats. Aquest seguiment al llarg del temps permet observar la historia natural dels nens infectats i proposar mesures per millorar-ne la transmissió i l'evolució mèdica i social.