← Altres jornades

Debat de gestió: “La coordinació i continuïtat entre els diferents nivells d’atenció al sistema de salut públic de Catalunya”

De 14H a 15H

Ponents:

- Dra. Marta B. Aller i la Dra. Sina Waibel, investigadores del Servei d'Estudis (SEPPS) del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC)

- Membres del Grup d'Avaluació de la Integració Assistencial (GAIA).

Dirigirà la sessió:

- Dra. Isabel Ramon, directora d'Àmbit Ambulatori i Serveis Comunitaris del Consorci Hospitalari de Vic

Lloc:

Sala d'actes de l'Hospital Universitari de Vic

La presentació aborda uns dels reptes més importants de qualsevol sistema sanitari: com assolir la coordinació entre els diferents nivells assistencials. A la sessió, es presentaran els principals resultats dels darrers anys pel que fa la recerca desenvolupada pel Grup d'Avaluació de la Integració Assistencial (GAIA), liderat pel SEPPS, i en el qual hi participen membres de diversos proveïdors, incloent el CHV. En concret, s'exposaran els principals resultats sobre la continuïtat i coordinació assistencial a diferents entorns sanitaris de Catalunya, obtinguts a partir de múltiples fonts d'informació (registres, metges i usuaris dels servei de salut) i metodologies de recerca (quantitatives i qualitatives). També es presentaran diverses recomanacions pràctiques per millorar la coordinació i la continuïtat assistencial entre nivells d'atenció als nostres serveis de salut.