← Altres jornades

Protocol Institucional de Dolor : revisió i millores

15:00 H

Ponents:

Mercè Jimenez,  Servei d'Anestèsia

Lloc:

Sala d'actes HUV

Es presenta la revisió  amb l' actualització  i millores  del Protocol Institucional del Dolor  (aprovat  per primer cop  al HGV al 2008)  després d'actualitzacions basades  en indicadors de les avaluacions fins el 2013-14   i d'acord amb noves necessitats del CHV  

Es presenten les actulitacions i canvis més  rellevants de contingut  en base a necessitats de  població diana actual del CHV , nous avanços , guies  actualitzades , adaptació a les noves tècniques i procediments

La revisió ha comportat :

1) canvis de contingut en :  indicació, contraindicació o limitació l'ús de fàrmacs, noves  escales de valoració  (població diana de pediatría i socisanitari-UGA),   millores del tractament a UCIEs  , actualització a pacients oncològics,  autonomia de rescat  i paper d'infermeria  . Adequació  del sistema de pautes i enregistrament  del dolor a la informatització.

2) Canvis en l'estructura  i accesibilitat del protocol  per a la major facilitat d'aplicació i consulta pel personal assistencial