← Altres jornades

El repte de la complexitat clínica al final de la vida. Tesi doctoral dr.

15:00 H

Ponents:

Jordi Amblàs,  Servei de Geriatria

Lloc:

Sala d'actes HUV

Davant el repte de la complexitat clínica -especialment en els pacients en situació de final de vida-, en la present tesi doctoral hem desenvolupat dos escenaris amb l'objectiu d'ajudar als professionals i pacients a fer front a la incertesa que li és inherent:

Per una banda, hem posat de manifest la necessitat de replantejar algun dels paradigmes del coneixement mèdic actual, proposant nous conceptes, reordenant coneixement ja consolidat i finalment plantejant un framework per intentar operativitzar-ne aquest plantejament.

Per altra banda, també hem aprofundit en el coneixement aportant algunes noves evidències, que hem centrat en dos àmbits de recerca complementaris:

  1. A partir de l'anàlisi dels indicadors pronòstics, hem constatat que les variables dinàmiques són els indicadors més consistents per a la identificació precoç de persones amb pronòstic de vida limitat i necessitats d'atenció pal·liativa. També que existeixen altres indicadors característics de cada una de les tres trajectòries de final de vida descrites.
  2. Atès que la quantificació del grau de fragilitat ofereix una oportunitat excepcional per aproximar-se al  diagnòstic situacional en les persones amb complexitat clínica, hem dissenyat i avaluat un Índex de Fragilitat basat en la Valoració Integral Geriàtrica (IF-VIG) que l'avalen com una eina senzilla (respecte el contingut), ràpida (en el temps d'administració), amb excel·lent capacitat discriminativa i predictiva.

Finalment, també hem pogut posar de relleu la nombrosa cohort de pacients que, malgrat haver estat identificats com a persones amb condicions cròniques amb pronòstic de vida limitat, no tenien criteris de severitat i/o progressió de malaltia avançada. Aquest fet és especialment rellevant i posa en valor la necessitat tan de millors eines de mesura (com per exemple l'IF-VIG), com la necessitat de nous models conceptuals com a punt de partida necessari per una atenció autènticament centrat en la persona.