← Altres jornades

Les Pràctiques en el Nou Pla del Grau en Infermeria

15:00 H

Ponents:

Núria Gorchs. Coordinadora del Grau / Olga Isern. Responsable de pràctiques / Anna Rovira. Responsable dels pràcticums 1 i 2.

UVic - UCC

Lloc:

Sala d'actes HUV

En la sessió es presentaran els canvis més importants de l'antic pla 2009 del grau en infermeria, al nou pla 2015 del que ens trobem a la meitat del desplegament.

S'informarà dels diferents pràcticums: els seminaris i simulacions que es fan i la seva vinculació amb les pràctiques a centres externs, i sobre els objectius d'aprenentatge en el coneixement pràctic i  la pràctica reflexiva.

Es donarà espai per discutir els punts més importants de l'acompanyament i la tutorització en les pràctiques, per tal de facilitar que l'estudiant aprengui a aprendre per si mateix.

L'objectiu doncs és informar dels canvis més importants en les pràctiques del nou pla del Grau en infermeria i aproximar les realitats que viuen les estudiants del Grau: l'acadèmica i la professional assistencial