← Altres jornades

Centre d’Innovació i Desenvolupament Infermer - IDIC: Innovar i emprendre en Infermeria. Realitat o ficció?

15.00 h

Ponents:

Sol Muñoz Moreno

Directora del Centre d'Innovació i Desenvolupament Infermer (IDIC)

Lloc:

Sala d'actes HUV

El Centre d’Innovació i Desenvolupament Infermer (IDIC) ha posat en marxa, entre d'altres, el programa Innov'ACCIÓ, que es desenvolupa de manera transversal al Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona. El seu propòsit fonamental consisteix en impulsar, acompanyar i canalitzar tots els processos d'emprenedoria i d’innovació infermera en totes les seves facetes i àmbits d'actuació. En aquest sentit, els centres d'innovació i els hospitals, esdevenen elements essencials en la coordinació d'aquests processos i les infermeres, en peces clau del desenvolupament de l'ecosistema sanitari del segle XXI.