← Altres jornades

Abordatge transcultural del tabaquisme (formes diferents de consum)

14.00 h

Ponents:

Mireia Gallés

Infermera de l'Equip d'Assistència Primària de Vic. Referent de Tabac

Lloc:

Sala d'actes HUV

Existeixen diferents patrons de consum en referència al tabac, depenent de la cultura en la que ens trobem. És important conèixer una mica els hàbits i el significat que té el tabac per a cada context cultural prevalent en la nostra població, per tal de poder fer un abordatge diferent en cada cas. Coneixent el significat de l'hàbit i del consum de substàncies tòxiques per les diferents ètnies, seria necessari crear un protocol o guia d'actuació que ens facilités la prevenció i promoció de la salut davant diferents situacions culturals.