← Altres jornades

Cirurgia de càncer colorectal

15.00 h

Ponents:

Javier de Castro i Adrian Medina

Servei de Cirurgia del Consorci Hospitalari de Vic

Lloc:

Sala d'actes HUV

El càncer colo-rectal representa un dels càncers més freqüents en la població actual. El seu tractament, dins d'un marc multidisciplinari, és principalment quirúrgic i les taxes de curació estan en funció de l'estadiatge preoperatori. L'estratègia quirúrgica d'aquesta patologia ha evolucionat de manera significativa en els últims anys, fet que ha propiciat uns millors resultats oncològics i una millor qualitat de vida dels pacients.

En aquest aspecte son de destacar la consolidació de la laparoscòpia, considerada en l'actualitat com l'abordatge habitual per aquesta patologia i la implementació dels protocols de fast track.

Presentem els resultats de la cirurgia colorectal realitzada al nostre centre durant l'any 2016 i una revisió de la supervivència dels pacients intervinguts durant el període 2010-2011.