← Altres jornades

Tesi doctoral - Provisió de serveis de salut basats en el valor per a persones amb necessitats complexes

15.00

Ponents:

Joan Espaulella,  servei de Geriatria

Lloc:

Sala d'actes HUV

PROVISIO DE SERVEIS DE SALUT BASATS EN VALOR PER PERSONES AMB NECESSITATS COMPLEXES

En aquests darrers anys hem viscut amb intensitat l'aparició de noves poblacions amb complexitat que precisen canvi en la manera que se'ls proveeixen els serveis. Vol fer una aportació a la provisió de serveis a aquestes noves poblacions de forma que els faci sostenibles, que millori la qualitat de la seva atenció i que a la vegada siguin exportables a altres territoris.

La tesi divideix la seva estructura en 3 grans blocs:

- El primer fa referència a la introducció de forma progressiva de pràctiques de valor en el territori.

- El segon analitza els resultats a la població prenent el 2014 com a punt de partida, amb anteriorioritat a l'inici de noves intervencions i hi realitzem un estudi observacional dels anys 2015-2016 en el territori que ens permet una avaluació de resultats.

- El tercer bloc analitza el model d'atenció de la comarca d'Osona per persones complexes.