← Altres jornades

Programa pacient expert Catalunya

15.00 h

Ponents:

Assumpció González, Paloma Amil, Departament Salut

Marta Palau, Cap Tona

Lloc:

Sala d'actes HUV

Com a estratègia per a portar a terme i garantir una atenció centrada en la persona (pacients i cuidadors) i millorar la seva experiència, el CHV ha desenvolupat el Model del Pacient Expert del CHV basat en el Programa Pacient Expert Catalunya®. Aquesta iniciativa forma part del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat de Catalunya i és un dels projectes identificats com estratègics pel Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya