← Altres jornades

Activitat de docència, recerca i innovació. Any 2017

15.00 h

Ponents:

Núria Roger, direcció de Transferència de Coneixement

Lloc:

Sala d'actes HUV