Consorci Hospitalari de Vic

Anatomia Patològica Tornar a serveis

Som claus per al diagnòstic, pronòstic i tractament de malalties

Què ens fa diferents?

 • Traçabilitat total de les mostres

 • Màxima seguretat per a pacients i professionals

 • Referència a la Catalunya Central en Virus del Papil·loma

 • 23000

  mostres anuals analitzades

 • 9000

  citologies diagnosticades

 • 10000

  biòpsies

El servei d'Anatomia Patològica

L'Anatomia Patològica és l'especialitat mèdica que, mitjançant l'estudi microscòpic de cèl·lules i teixits, realitza el diagnòstic anatomo-patològic de pacients amb càncer o malalties inflamatòries o degeneratives, establint l'extensió i el pronòstic de la malaltia, i ajudant en la decisió terapèutica. La labor del patòleg és important perquè d'ella en depèn un bon diagnòstic i un posterior tractament adeqüat.

El Servei processa i diagnostica totes les mostres histològiques i citològiques de pacients del Consorci Hospitalari de Vic i de l'Atenció Primària d'Osona, així com de diferents mútues i centres privats.

A més, el laboratori també realitza la determinació mol·lecular del Virus del Papil·loma Humà en les mostres cervicals de les pacients de les unitats ASSIR dels centres d'Atenció Primària d'Osona, el Bages i el Solsonès.

L'activitat assistencial

Cada any, examinem més de 23.000 mostres que s'obtenen a través de tècniques com biòpsies, autòpsies o citologies.

El servei compta amb quatre àrees d'activitat:

 • Biòpsies: analitzem més de 10.000 casos de biòpsies diagnòstiques i peces quirúrgiques cada any, a les quals es realitzen més de 1.000 tècniques d'histoquímica i unes 5.300 tècniques d'immunohistoquímica, que permeten fer un diagnòstic més precís i personalitzat. Anualment també realitzem unes 250 tècniques de farmacodiagnòstic en el camp de l'Oncologia, tant en la vessant preventiva com en la terapèutica.
 • Citologies: cervicovaginals, líquids i punció aspiració. Anualment, realitzem unes 9.000 citologies per al cribratge de càncer de cèrvix o per al diagnòstic d'altres malalties.
 • Autòpsies: realitzem unes 25 autòpsies anuals, entre adults i fetals.
 • Biologia Molecular: fem cada any 4.500 determinacions moleculars del Virus de Papil·loma Humà (VPH). Així mateix, gestionem determinacions moleculars per a estudi d'oncodrivers i dianes terapèutiques.

Els professionals del servei participen en els diferents comitès de tumors de l'hospital -protocols oncològics i institucionals- i formen part dels diferents grups de Qualitat (teixits, mortalitat, tumors...).

Docència, recerca i innovació

En el camp de la recerca, professionals del servei són membres del Biobanc de l'IRIS-CC. 

Així mateix, participem en el grup de recerca “Multidisciplinary Inflammation Research Group (MIRG)” i en estudis relacionats amb malalties associades a la infecció pel Virus del Papil·loma Humà, com el càncer de cèrvix. El servei d'Anatomia també treballa en projectes multicèntrics de recerca relacionats amb diferents tipologies de tumors.

A nivell docent, els professionals del servei tenen la possibilitat de participar en la docència universitària, ja sigui a la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya o a la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona.

Alhora, col·laborem en la formació pràctica de tècnics d'Anatomia Patològica de diferents escoles professionals.

Treball en equip, integrat i col·laboratiu

 • Som professionals de diferents edats, trajectòries i expertesa que ens complementem molt bé i que fomentem el treball en equip. Els patòlegs, tècnics, citotècnics i administratius realitzem formació continuada i promovem l’accés a la recerca i a la realització de publicacions científiques.
 • La seguretat del pacient és una de les nostres prioritats, un element que potenciem a través de l’ús de diferents eines i sistemes TIC. Disposem d’un sistema de traçabilitat que permet seguir el recorregut de les mostres: des del quiròfan o lloc de l'extracció, fins la taula de diagnòstic del patòleg. A més, comptem amb una aplicació informàtica específica del servei integrada en els sistemes d’informació del CHV.
 • Impulsem diferents projectes per millorar l'atenció dels pacients en el marc de l'Aliança Estratègica C-17, un model col·laboratiu entre els hospitals de Vic, Clínic de Barcelona, Granollers, Mollet, Sant Celoni i Campdevànol, amb el suport del CatSalut. Aquest marc estable i transversal de col·laboració ens permet desenvolupar projectes compartits i coordinar-nos com fem, per exemple, amb el projecte de comunicació amb telepatologia dinàmica.

El nostre equip

Ubicat a la primera plantal del nou edifici de Laboratoris, el servei d’Anatomia Patològica està format per un equip d’una quinzena de professionals: metges i metgesses patòlegs, tècnics, citotècnics, administratives i auxiliars.

Maria Alejo
Maria Alejo

Cap de Servei

Cristina Izal
Cristina Izal

Coordinadora