Consorci Hospitalari de Vic

Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu Tornar a serveis

|Alt Image|

El servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu del Consorci Hospitalari de Vic s'ocupa de l'estudi i tractament de les patologies quirúrgiques de la glàndula tiroides, estómac, intestí prim i còlon, mama, via biliar i bufeta biliar, anus i patologia benigne a nivell cutani.

Els cirurgians generals s'ocupen de les intervencions quirúrgiques, així com també del diagnòstic i del tractament previ i postoperatori. De la mateixa manera, atenen persones amb malalties que poden requerir tractament no quirúrgic i dels casos de cirurgia electiva o d'emergència. Els pacients arriben de forma programada o a través del servei d'Urgències.

On trobar-nos

Hospital Universitari de Vic (Planta 1, Àrea Quirúrgica). Clínica de Vic (Planta 1. Àrea Quirúrgica)

93 889 11 11

Unitats clíniques i dispositius assistencials

Les unitats clíniques a través de les quals es desenvolupa l'activitat són:

 • Coloproctologia
 • Paret Abdominal
 • Esofago-gastro-duodenal
 • Endocrina
 • Unitat de Patologia Mamària
 • Hepato-bilio-pancretàtica
 • Tiroides, cap i coll. Maxil·lofacial

Els equips d'especialistes treballen en diferents dispositius assistencials:

 • Dos blocs quirúrgics equipats amb la tecnologia més avançada i puntera: a la primera planta de l'Hospital Universitari de Vic es duen a terme les cirurgies més complexes o que requereixen ingrés, mentre que a l'edifici C de Clínica de Vic es practiquen les cirurgies ambulatòries i les intervencions locals.
 • Intervencionisme i gabinets d'exploracions i proves a l'Hospital Universitari de Vic i a la Clínica de Vic.
 • Hospitalització
 • Hospitalització Domiciliària Quirúrgica
 • Consultes Externes especialitzades
 • Urgències
 • Proves diagnòstiques (ecografies endoanals i endorectals, anuscòpia, etc.)

Cartera de serveis

La nostra cartera de serveis s'agrupa en diferents àmbits i àrees d'expertesa de la patologia quirúrgica:

ESÒFAG

 • Diverticle de Zencker
 • Trastorns motors de l'esòfag. Acalàsia
 • Reflux gastroesofàgic
 • Esòfag de Barrett
 • Hernia de hiatus

ESTÒMAC

 • Càncer
 • Tumors de l'estroma gastrointestinal (GIST) i altres tumors benignes
 • Úlcera gastroduodenal i les seves complicacions: hemorràgia digestiva, perforació
 • Altres hemorràgies digestives altes
 • Gastroaparesia i síndormes post gastrectomia
 • Gastrostomies

BUDELL PRIM

 • Obstrucció intestinal. Síndrome adherencial
 • Obstrucció mecànica intestinal
 • Tumors benignes i malignes de l'intestí prim
 • Fístules intestinals
 • Fístules entero-vesicals
 • Ileostomies. Reconstrucció del trànsit intestinal
 • Atenció a estomes de budell prim
 • Diverticles duodenals. Diverticles jejunals. Diverticle de Meckel

FETGE. VESÍCULA I VIES VILIARS. PÀNCREES

 • Litiasis biliar: Colecistectomia laparoscòpica, CMA
 • Coledocolitasis
 • Estenosis biliars benignes
 • Icterícia obstructiva
 • Pancreatitis aguda i crònica. Tractament de pseudoquists de pàncrees
 • Tumors quístics del pàncrees. Cirurgia derivació quisto-digestiva

COLON, RECTE I ANUS

 • Càncer de colon i recte
 • Càncer anal
 • Neoplàsies benignes de colon i recte
 • Tumors recto-rectals
 • Malaltia diverticular de còlon
 • Malalties de l'apèndix
 • Reconstruccions del trànsit intestinal (colostomies)
 • Alteracions del terra pelvià: Prolapse rectal, Rectocele, Incontinència fecal
 • Fístules colo-vesicals, recto-vesicals
 • Malalties del recte i anus: Hemorroides, Abscessos, Fístules, Fissura anal
 • Atenció d'estomes
 • Hemorràgia digestiva baixa

PARET ABDOMINAL

 • Hèrnies incisionals simples i complexes
 • Hèrnies inguinals
 • Hèrnies crurals
 • Hèrnies paraestomals
 • Altres hèrnies
 • Abdomen obert. Teràpia de pressió negativa
 • Tumors de paret abdominal

CIRURGIA ENDOCRINA. CAP I COL

 • Goll multinodular, nòduls i quists de tiroide
 • Càncer de tiroides
 • Hipertiroïdisme: Sd de Graves, altres
 • Hiperparatiroïdisme primari i secudnari
 • Quist tiroglós
 • Adenopaties cervials i supraclaviculars

MAMA

 • Càncer de mama
 • Gangli sentinella. Buidament axil·lar
 • Cirurgia onco-reparadora
 • Patologia benigna de la mama: fibroadenoma, fístula mamària, papil·loma intraductal
 • Ginecomastia
 • Selecció de pacients candidates consell genètic

MELSA

 • Patologia esplènica benigna i maligna
 • Esplenectomia oberta i laparoscòpica

URGÈNCIES

 • Patologia quirúrgica i mèdica
 • Politraumatisme toràcic i laparoscòpica
 • Fractures costals
 • Pneumotòrax
 • Infeccions de parts toves
 • Sèpsies d'origen abdominal
 • Hemorràgia digestiva alta i baixa
 • Atenció urgent de patologia d'altres especialitats quirúrgiques

ALTRES

 • Adenopaties d'altres localitzacions: intra-abdominals, inguinals
 • Vies centrals
 • Drenatges pleurals
 • Catèters de diàlisis peritoneal
 • Marcapassos
 • Pell i annexes: lesions i tumoracions de la pell i teixit cutani superficials i profundes

El nostre model

Del diagnòstic al tractament. El maneig quirúrgic requereix habilitat en la presa de decisions complexes: els cirurgians generals han de ser competents en el diagnòstic, així com en el tractament, inclosa la intervenció quirúrgica.

- Aposta per la Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) i la cirurgia mínimament invasiva.

 • Al 2018, l'Índex de substitució de CMA al Consorci va ser del 69,8%, el més alt que ha tingut mai el CHV i per sobre de la mitjana de Catalunya. Això vol dir que 7 de cada 10 intervencions quirúrgiques majors es van fer per via ambulatòria, és a dir, sense haver de quedar hospitalitzat, fet que comporta avantatges com l'ús de tècniques més avançades; la reducció del temps de recuperació dels pacients i les complicacions postquirúrgiques, etc.
 • El 60% de les colecistectomies (extirpació vesícula biliar) es fan per CMA .

- Cirurgia laparoscòpica avançada. Els especialistes tenen àmplia experiència en aquesta tècnica quirúrgica, sobretot en els àmbits de còlon, hepato-biliar i de l'espai supramesocòlic.

- Al CHV operem un gram volum de cirurgia oncològica: més d'un centenar de neoplàsies colorectals i prop de 90 neoplàsies de mama a l'any, així com càncers de tiroides, gàstric, gastrointestinal, etc.

- Atenció quirúrgica urgent als pacients politraumatitzats. Base SEM amb TAC d'Urgències i UCI.

- Programes de Rehabilitació Multimodal en Cirurgia, que faciliten la preparació i optimització del pacient per a la intervenció quirúrgica, així com la reducció del temps de recuperació i les complicacions postquirúrgiques (millors resultats en salut). Reducció de l'estada hospitalària sense augmentar reingressos i potenciació de la Hospitalització Domiciliària.

- Avancem en la cultura de Seguretat del Pacient.

- La recerca és una de les línies bàsiques del servei amb un grup de recerca propi centrat especialment en la cirurgia en el pacient fràgil i geriàtric.

- El servei participa en els diferents grups de Qualitat del Consorci Hospitalari de Vic.

- El servei disposa d'una gestora de casos en les patologies de càncer de còlon, recte i mama. Es tracta d'un professional de referència i d'enllaç que orienta als pacients en el procés de la seva malaltia sobre les cures, els recursos disponibles, i els redirigeix a l'especialista adequat en cada moment.

Algunes dades bàsiques d'activitat

Realitzem més de 2.200 intervencions quirúrgiques anuals (inclou Cirurgia Convencional, Major Ambulatòria, Local, Unitat de Patologia Mamària). D'aquestes cirurgies, prop de 400 són de caràcter urgent.

El servei cada any duu a terme aproximadament 7.500 visites a consultes externes. S'atenen prop de 1.200 pacients ingressats i un centenar de persones en règim d'Hospitalització Domiciliària Quirúrgica.

R+D+i

La recerca és una línia bàsica del servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu, ja que forma part de l'actualització i la formació continuada dels seus membres.

Grup de recerca propi

L'Innovation and Research in Surgery Safety Patient Fragility (SAFIR) és el grup de recerca propi del Servei de Cirurgia General, reconegut pel Consorci Hospitalari de Vic, que es dedica a investigar, a nivell assistencial, en processos que requereixen la intervenció d'especialitats quirúrgiques. Està format per un equip multidisciplinari de professionals i integra l'estudi de factors fisiològics, patològics i epidemiològics, així com els procediments quirúrgics relacionats amb el tractament dels pacients, especialment fràgils i ancians. Tot, amb un eix vertebrador d'atenció centrada en la persona i la innovació en coneixements i tècniques dins els paràmetres de la seguretat del pacient.

Línies de recerca vinculades són:

 • Seguretat del pacient
 • Fragilitat i sarcopènia
 • Cirurgia: infecció i càncer

Doctorats i divulgació científica

Els nostres cirurgians generals tenen l'oportunitat de realitzar tesis doctorals, publicacions científiques i presentacions a congressos, fet que ha permès al Servei obtenir diversos premis i beques. Alhora, participem en estudis multicèntrics i tenim una estreta relació amb la Facultat de Medicina de la UVic-UCC.

Activitat docent

El nostre equip humà disposa d'una formació continuada de qualitat, aspecte essencial per donar una bona assistència.

El Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu del CHV té una llarga trajectòria docent amb acreditació per a la formació MIR des de 1998. A banda de tenir un resident per any de l'especialitat, el servei assumeix rotacions dels residents de Medicina Familiar i Comunitària.

Per garantir el nivell de formació dels residents, apart del sistema d'avaluació institucional, s'estableix una avaluació semestral quirúrgica que consisteix en la defensa oral d'un cas clínic, un cas pràctic i avaluació d'un procediment quirúrgic. S'avaluen habilitats comunicatives i coneixements en seguretat del pacient.

El fet de ser Hospital Universitari permet una millor formació teòrica i un incentiu més per garantir una formació actualitzada i per accedir a activitat de recerca. A més, dins la planificació de rotacions externes s'afavoreixen les rotacions internacionals, amb residents que s'han format complementàriament en altres països d'Europa, a l'Àfrica o als Estats Units.

Els professionals del servei tenen la opció d'exercir la docència universitària, ja sigui com a professors dels graus de Medicina, Fisioteràpia i Infermeria de la UVIC-UCC, així com a col·laboradors docents dels alumnes en pràctiques quan venen a l'hospital.

> Formació sanitària especialitzada en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu

Vols tenir més informació sobre les intervencions quirúrgiques al CHV?

Vols treballar amb nosaltres?

El nostre equip

L'equip de Cirurgia General està integrat per una vintena de professionals, entre els que atenen l'activitat quirúrgica programada i la continuada (urgències i guàrdies). A més, compta amb la col·laboració d'especialistes en cirurgia maxil·lofacial i cirurgia plàstica.

Helena Vallverdú
Helena Vallverdú

Cap de Servei