Consorci Hospitalari de Vic

Farmàcia Tornar a serveis

|Alt Image|

La Unitat Territorial de Farmàcia és un servei que dona suport als centres del Consorci Hospitalari de Vic (Hospital Universitari de Vic, Clínica de Vic, Osona Salut Mental i Hospital Sant Jaume de Manlleu), l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic i l'Hospital de Campdevànol, alhora que treballa en coordinació amb l'Atenció Primària d'Osona i el Ripollès. Oferim la màxima seguretat i qualitat en el procés d’utilització dels medicaments, amb la finalitat que cada pacient rebi el tractament òptim i en un context de salut sostenible.

On trobar-nos

Hospital Universitari de Vic. Planta -1

93 702 77 72 / 93 693 92 59

Integració als equips assistencials

Comptem amb un model de farmàcia que ens permet organitzar el servei en àrees de capacitació especifiques. En cadascuna, disposem de la figura del farmacèutic referent, que s'integra als equips assistencials i participa en la presa de decisions, oferint suport especialitzat a les diferents àrees o serveis com Oncologia i Hematologia, Urologia, Geriatria, Psiquiatria i Salut Mental, Urgències i UCI, l'Àrea Quirúrgica, l'Àrea Mèdica o l'Àrea Materno-Infantil.

Cada farmacèutic, en la seva àrea de referència, es fa càrrec de la gestió integral del medicament, el que suposa el consens i la validació de la prescripció, l'adequació del tractament, la conciliació i la informació i formació sobre l’ús del medicament tant a professionals sanitaris com a pacients.

La participació assistencial dels nostres professionals es completa amb la participació en comissions i grups de treball, l'elaboració de guies clíniques i protocols farmacoterapèutics consensuats.

L’equip de tècnics del servei de Farmàcia desenvolupa les seves tasques en coordinació amb els farmacèutics, en les diferents àrees de treball com són la la preparació de citostàtics, nutricions parenterals, fórmules magistrals estèrils i no estèrils, barreges intravenoses i bombes de PCA, la dispensació intrahospitalària i a pacients externs, l’acondicionament i reenvasat de medicaments i la gestió de magatzems i estocs, entre d’altres.

Model de màxima seguretat i gestió del medicament

Desenvolupem una atenció farmacèutica compromesa amb la màxima seguretat en l’ús dels medicaments, amb la incorporació de noves tecnologies i sistemes de suport a la decisió clínica en tots els processos tècnics: preparació, dispensació i gestió de magatzems.

Per altra banda, dins l’àmbit de seguretat i qualitat, apliquem els procediments necessaris per una correcta gestió dels fàrmacs perillosos i d’alt risc.

Realitzem una gestió eficient dels recursos per assegurar una política farmacèutica territorial de qualitat, des de la selecció dels fàrmacs fins al seguiment i millora continuada d’indicadors qualitatius sobre l’ús dels mateixos.

Prescripció centrada en la persona

Des del Servei de Farmàcia, implantem i desenvolupem el model de prescripció centrada en la persona en col·laboració amb el Servei Territorial de Geriatria i Cures Pal·liatives d'Osona i el Ripollès, tant a les Unitats de Geriatria d'Aguts com als dispositius d'Atenció Intermèdia.

En l’àmbit del pacient ambulatori, disposem de programes d'atenció farmacèutica, organitzada en àrees de coneixement, amb la finalitat de formar i informar el pacient sobre el seu tractament, controlar l’adherència i resoldre els dubtes que pugui tenir sobre l’administració, la conservació i els efectes adversos dels fàrmacs que se li han prescrit.

Activitat assistencial

L'equip d’Atenció Farmacèutica realitza anualment prop de 2.350 visites a pacients ambulatoris, 400 de les quals són a nous pacients.

La Unitat de Dispensació lliura més de 3,5 milions de medicaments i atén prop de 700 pacients amb Medicació Hospitalària de Dispensació Ambulatòria, amb un total de més de 13.500 dispensacions anuals a pacients ambulatoris tant a Farmàcia com a l'Hospital de Dia.

La Unitat de Preparació elabora anualment més de 470 fórmules magistrals, 7.000 citostàtics, 250 nutricions parenterals, 2.600 barreges intravenoses, 16.600 kits específics i 297.000 unitats reenvasades.

Recerca sobre l'ús de fàrmacs

La Unitat Territorial de Farmàcia coordina i participa activament en els següents projectes i grups de recerca:

  • Estratègia transversal del Medicament a Osona (EMED). Projecte de recerca dirigit a millorar l'ús del medicament a la comarca d'Osona en tres nivells: micro (protocols, indicadors del contracte del CatSalut), meso (model de prescripció centrada en la persona) i macro (ús del medicament en la població, seguiment de malalts crònics, polimedicats, fràgils...).
  • Oncologia C-17. Pla Oncològic desenvolupat en el marc de l'Aliança Estratègica C-17, un model col·laboratiu entre els hospitals de Vic, Clínic de Barcelona, Granollers, Mollet i Sant Celoni, amb el suport del CatSalut. La recerca contempla l'elaboració de guies clíniques, la discussió de casos i l'accés a assajos clínics.
  • Grup de recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG): Participació en la línia de recerca 'Prescripció centrada en la persona' del grup C3RG, que tracta l'adequació del tractament farmacològic (conciliació, adherència, ajust) en pacients fràgils.

Suport a la formació de nous professionals

Participem en la docència dels futurs professionals sanitaris, amb programes docents per acollir les pràctiques tutoritzades dels alumnes de 5è curs del Grau de Farmàcia, així com d’estudiants de cicles formatius tècnics.

Paral·lelament col·laborem com a docents als graus d'Infermeria i Fisioteràpia de la UVic - UCC i participem com a professors associats al grau de Nutrició i Dietètica de la mateixa universitat.

Contribuïm a la formació sanitària especialitzada de Farmacèutics Interns Residents (FIR) oferint rotacions externes de dos mesos, així com en la formació compartida de tècnics de farmàcia dels hospitals de l'Aliança Estratègica C-17.

Horaris de dispensació ambulatòria

  • Dilluns i divendres, de 9:00 a 14:00h (matí)
  • Dimarts, dimecres i dijous, de 9:00 a 14:00h (matí) i de 16:00 a 18:00h (tarda)

El nostre equip

L'equip de Farmàcia està format per una cap de servei a nivell territorial, una referent a l'Hospital Universitari de Vic, set farmacèutics especialistes adjunts, una coordinadora de tècnics, nou tècnics i una administrativa.

Marta Miarons
Marta Miarons

Cap de la Unitat Territorial de Farmàcia i cap del Servei de Farmàcia del CHV-FHSC