Consorci Hospitalari de Vic

Pneumologia Tornar a serveis

|Alt Image|

El Servei de Pneumologia ofereix una atenció especialitzada en el diagnòstic, tractament i seguiment de les patologies respiratòries que afecten tant als malalts ingressats a l'Hospital Universitari de Vic com als pacients que visiten els diversos dispositius d'atenció ambulatòria. El nostre equip pluridisciplinari i l'ús de les tecnologies més modernes ens permet cobrir la gran majoria de necessitats assistencials de la població del territori, així com realitzar les corresponents proves complementàries.

On trobar-nos

Hospital Universitari de Vic. Consultes Externes

93 889 11 11

Atenció integral a les malalties respiratòries

L’activitat assistencial de l’equip de Pneumologia del CHV cobreix les diverses vessants de l’especialitat: l’atenció clínica, l’atenció a malalts ingressats, les proves funcionals respiratòries i els estudis de la son i de les al·lèrgies respiratòries.

Els professionals del Servei de Pneumologia donen suport a l’hospitalització de pacients mitjançant totes les activitats i procediments habituals de l’especialitat en un hospital comarcal de referència i treballen conjuntament amb la resta de serveis -especialment amb Medicina Interna- i a Urgències, UCI i atenció postoperatòria. Cada any donem més de 150 altes a pacients amb patologies respiratòries.

L’atenció ambulatòria es desenvolupa en els diversos dispositius assistencials del centre, adaptant-se en cada moment a les necessitats i evolució de cada pacient. Així, el Servei pot oferir una atenció integral a persones amb patologies que s’allarguen en el temps o que esdevenen cròniques, com la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC), mitjançant tractaments específics a desenvolupar a l’Hospital de dia mèdic o a Consultes Externes.

L’activitat del Servei de Pneumologia també inclou la realització d’un ventall extens de proves complementàries ambulatòries amb finalitat diagnòstica.

Àmplia cartera de serveis

L'experiència i coneixement del nostre equip i la tecnologia existent als nostres centres fan possible que oferim una cartera de serveis pròpia d'un hospital de primer nivell. Realitzem pràcticament tota l'activitat relacionada amb patologies respiratòries, excepte la cirurgia toràcica i els tractaments i proves de molt alta complexitat, que es duen a terme a l'Hospital Clínic de Barcelona, el nostre centre de referència en aquest àmbit.

A l'Hospital de dia polivalent es realitzen tractaments ambulatoris específics per afectacions com l'asma, la MPOC, les bronquiectàsies, les immunodeficiències o la fibrosi pulmonar, sempre en coordinació amb Medicina Interna.

A Consultes Externes, el Servei duu a terme els procediments assistencials necessaris per diagnosticar, tractar i seguir els pacients amb asma, MPOC, patologia intersticial (trastorns inflamatoris als alvèols i els intersticis que els envolten), trastorns de la son o al·lèrgies respiratòries, entre d'altres. S’hi realitzen més de 4.650 visites anuals.

Les proves complementàries que realitzem contemplen diverses tipologies:

  • Proves funcionals respiratòries: espirometries completes amb PBD, DLCO, estudi de volums pulmonars, PIM i PEM, test de la marxa, test de metacolina per pacients amb sospita d'asma...
  • Broncoscòpies amb diverses tècniques: BAS, BAL, biòpsies bronquials, trans-bronquials i puncions sobre adenopaties hiliars. Suposen l'estudi de la via respiratòria mitjançant un fibroscopi de fibra òptica i permeten realitzar maniobres diagnòstiques i terapèutiques tant a Intervencionisme com a la UCI. Anualment, realitzem més de 160 broncoscòpies a l’Hospital Universitari de Vic.
  • Proves diagnòstiques i terapèutiques de la pleura: biòpsies, drenatges i talcatges.
  • Controls d'Oxigenoteràpia domiciliària: suport tècnic assistencial a malalts que necessiten tractament amb oxigenoteràpia o ventilació mecànica (VMNI) a domicili.
  • Estudis d'al·lèrgia respiratòria: test PRICKS, proves cutànies d'al·lèrgies respiratòries i test de la suor.
  • Estudis de la son: estudi amb Poligrafia respiratòria i amb Pulsioximetria en pacients amb sospita o diagnosticats de síndrome d'apnea obstructiva de la son (SAHS) i valoració i control de la CPAP (pressió positiva contínua a les vies respiratòries).

Al Servei participem també de forma activa en tot el procés diagnòstic del càncer de pulmó, en col·laboració amb els serveis de Diagnòstic per la Imatge i d’Oncologia.

Docència i recerca

Des del Servei de Pneumologia es participa activament en la docència universitària. Professionals del Servei formen part de l'equip directiu i docent de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC i acollim part del període de pràctiques dels seus alumnes.

Els residents de Medicina Interna i Medicina Familiar i Comunitària realitzen rotacions pel Servei per aprofundir en el coneixement de les patologies respiratòries que trobaran durant la seva activitat assistencial.

Fruit de la importància d'una atenció sanitària integral al territori, els nostres pneumòlegs també comparteixen coneixement amb la dotzena d'Àrees Bàsiques de Salut d'Osona mitjançant xerrades i conferències, a més de mantenir un contacte estret i habitual per a una millor atenció dels pacients.

En l'àmbit de la recerca, es col·labora amb diversos estudis de la UVic-UCC sobre la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica.

Vols treballar amb nosaltres?

El nostre equip

Som un equip expert que actualitza constantment el seu coneixement en les diverses sotsespecialitats de Pneumologia, per oferir a la població d'Osona una atenció especialitzada i integral.

Joan Serra
Joan Serra

Cap de Servei