#Repte 4  Experiència persona  

Oferir una atenció integral de les persones i el seu entorn, basada en la millora de la seva experiència i les decisions compartides amb els professionals.


OBJECTIUS I PROJECTES

4.1 Fer que el CHV / FHSC siguin referents per la salut dels ciutadans del territori, per tal que es tornin prescriptors de la nostres institucions i professionals

  • Conèixer l'usuari i facilitar la relació amb els nostres centres
  • Pla de màrqueting de serveis i àmbits

4.2 Potenciar una cultura de decisions compartides i anticipades, fomentant la corresponsabilitat del ciutadà en la seva salut

  • Implementar un model de presa de decisions compartides

4.3 Incorporar i avaluar l'experiència dels usuaris i el seu entorn en tots els diferents àmbits d'actuació: processos, funcionament, espais...

  • Incorporar l'experiència del pacient / persona usuària
  • Potenciar la humanització als nostres centres sanitaris i socials