#Repte 3  Magnètica  

Esdevenir una organització magnètica que atrau i potencia els professionals que volen assumir reptes, aportar a la societat i desenvolupar-se en l'àmbit professional i personal.


OBJECTIUS I PROJECTES

3.1 Promoure una cultura organitzativa que atreu i fidelitza els millors professionals, a persones que volen deixar llegat al territori

  • Desenvolupar el Pla d'Igualtat
  • Desenvolupar equips autogestionables i fomentar la participació i la col·laboració
  • Potenciar el sentiment de pertinença i la comunicació interna
  • Disposar de polítiques de desenvolupament docent, d'investigació i innovació

3.2 Crear un model que identifica, potencia i desenvolupa el talent, els lideratges i els nous rols, adaptat al cicle vital dels professionals

  • Avançar en el model de desenvolupament d'Infermeria

3.3 Generar una marca pròpia de formació, docència, recerca i innovació, atractiva per als professionals

  • Crear una cultura d'innovació i donar suport als professionals en el procés
  • Implantar accions per millorar la formació de les especialitats sanitàries
  • Implantar pràctiques de formació i docència innovadores

3.4 Vincular els professionals a les diferents línies d'activitat de les nostres entitats

  • Donar sortida a les necessitats d'activitat no pública dels ciutadans d'Osona sense alterar l'accessibilitat de l'activitat pública