#Repte 2  Centrada en valor  

Aconseguir una organització àgil i engranada focalitzada en pràctiques de valor, sostenible i amb visió de futur.


OBJECTIUS I PROJECTES

2.1 Incorporar una cultura de treball que potencia la coordinació entre els professionals, l'agilitat i el rigor en la presa de decisions, i que es focalitza en el que aporta valor.

  •  Crear unitats funcionals transversals col·laboratives (UFTC)
  •  Hospitalització: abordatge del malalt fràgil a l'hospital d'aguts i millora del temps d'hospitalització d'aguts
  •  Desenvolupar el model d'Atenció Intermèdia a Osona

2.2 Redefinir i millorar els processos de l'organització en les àrees claus i que tenen impacte en el ciutadà

  • Millorar els processos claus de l'Hospital Universitat de Vic

2.3 Ser excel·lents en pràctiques de valor reconegut, sostenibles i amb la seguretat dels pacients com a eix clau

  • Implantar pràctiques d'atenció basades en el valor i disposar del resultat econòmic de l'acció
  • Desenvolupar el model d'Atenció Centrada en la Persona (ACP) a les residències i centres de dia