#Repte 5  Innovadora / Tecnològica  

Millorar el model de relació amb els nostres grups d’interès mitjançant una transformació estructural, digital i tecnològica.


OBJECTIUS I PROJECTES

5.1 Definir el model de transformació digital (mobilitat, hospital líquid, dades) orientat a la millora de la pràctica clínica i els requeriments dels grups d'interès

  • Desplegar l'estratègia i la cultura de transformació digital
  • Disposar d'un nou Sistema d'Informació Assistencial de CHV/FHSC
  • Incorporar eines de comunicació entre professionals i amb els pacients

5.2 Continuar adaptant les infraestructures dels diferents centres per donar resposta a les necessitats presents i futures dels ciutadans i dels professionals

  • Disposar de tecnologies i d'equipaments efectius
  • Impulsar projectes de renovació d'espais, orientats als usuaris i còmodes per als professionals

5.3 Disposar d'eines tecnològiques de creació de valor i d'ajut a les preses de decisions, tant clíniques, de gestió, com de docència i recerca

  • Consolidar la plataforma QlikSense
  • Plataforma d'eLearning per a cursos de formació
  • Implantar aplicacions d'eines d'Intel·ligència Artificial