Convocatòries Altres convocatòries

Cap de servei de Cardiologia

Entitat/empresa

Consorci Hospitalari de Vic

Tipus de convocatòria

Pública

Termini

Inici: Divendres 19 de febrer de 2021
Final: Diumenge 21 de març de 2021

Estat:

Tancada

Detalls de la plaça

És el responsable de dirigir i coordinar l'activitat assistencial de la Unitat amb criteris de qualitat i eficiència.

Es requereix:

 • Titulació d'especialista via M.I.R. i Experiència professional mínima de 5 anys en l'àmbit assistencial de Cardiologia
 • Perfil competencial: Lideratge, competència en planificació i organització, capacitat d'anàlisi i síntesi i presa de decisions

Es valorarà:

 • Formació en gestió hospitalària i conducció d'equips.
 • Experiència en funcions de comandament directe o de forma delegada.
 • Experiència en lideratge o participació de projectes assistencials.
 • Pertànyer a grups de treball de societats científiques.
 • Títol de doctor.
 • Activitats de recerca i docència.
 • Coneixement de l'idioma anglès (certificació)

S'ofereix:

 • Contractació indefinida.
 • Retribució fixa mes variable per objectius.
 • Activitat docent d'acord amb programa docent acreditat de MIR.
 • Línies obertes de col·laboració amb la Universitat per l'exercici docent.
 • Recerca amb finançament públic i privat.
 • Possibilitat de liderar projectes transversals.

Coneix com treballa i de quins recursos disposa el nostre Servei de Cardiologia, i qui serien els teus companys d'equip.


La convocatòria d'aquesta plaça està tancada.