Consorci Hospitalari de Vic

Recerca

Comitè de recerca

El CHV disposa d'un Comitè de Recerca que és l'òrgan assessor de la Direcció de Transferència de coneixement (DTC) i, per tant, de la Direcció General del Consorci.

Les seves funcions principals són:

Per tal que la comissió de Recerca pugui dur a terme les seves funcions, tindrà la següent estructura:

Presidència

El President de la comissió serà el responsable de la recerca del CHV

Vocals:

Per encàrrec institucional

Els tres vocals de lliure adscripció seran professionals del CHV i es farà una convocatòria pública entre els professionals clínics per proveir aquestes tres vocalies

Secretaria:

La du a terme la secretària del CEIC