Consorci Hospitalari de Vic

Innovació

|Text alternatiu|

Al Consorci Hospitalari de Vic entenem la innovació com un cercle virtuós orientat a generar un alt valor per a la institució, els seus professionals, els pacients i la societat en general. Volem convertir el coneixement (científic, assistencial, organitzatiu) en impacte sanitari i social, i en generació de recursos a través del talent de l'organització. Per això treballem tant per desenvolupar noves idees com per dur-les a la pràctica.

Cultura innovadora

La cultura innovadora al CHV s'estructura en una doble dinàmica de top-down, en què es fixen "de dalt cap a baix" les línies estratègiques d'innovació de l'entitat, i de bottom-up, en què les idees innovadores sorgides dels professionals es es reben i canalitzen "de baix cap a dalt".

El nostre model d'innovació s'estructura també en dos àmbits de treball:

Xarxa d’innovació

El Consorci Hospitalari de Vic té establert un acord de col·laboració amb la Direcció d'Innovació de l'Hospital Clínic per donar suport al desenvolupament de la Innovació. Aquest acord estableix les bases per desenvolupar projectes d'innovació en el sí del Consorci i la seva avaluació.

Així mateix, tenim establerts convenis amb empreses i universitats per desenvolupar diferents projectes d'innovació en un context de partenariat:

El model i els projectes d’innovació que desenvolupa el Consorci Hospitalari de Vic estan cofinançats per la Unió Europea a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Osona Transformació Social.