Consorci Hospitalari de Vic

Anestèsia Tornar a serveis

|Alt Image|

Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor és un servei transversal i polivalent format per un equip especialitzat en atendre amb la màxima seguretat el pacient mèdic i, sobretot, el quirúrgic (abans, durant i després de les intervencions). Som experts també en reanimació i en la cura de les persones que es troben en estat crític, així com en el tractament del dolor agut, crònic, postoperatori i de treball de part. A més, participem en totes aquelles proves i tractaments que requereixen anestèsia o sedació.

Treballem per millorar de manera contínua, introduint noves tècniques i potenciant la vocació docent com a Hospital Universitari, sempre en estreta col·laboració amb altres serveis.

Algunes de les nostres àrees d'expertesa són ben conegudes, però d'altres passen més desapercebudes -fins i tot dins la pròpia professió mèdica-. En aquesta pàgina us donem a conèixer la figura dels anestesiòlegs i com treballem als centres del Consorci Hospitalari de Vic.

On trobar-nos

Hospital Universitari de Vic: Unitat 2.1 (despatx), Àrea Quirúrgica i Intervencionisme
Clínica de Vic: Àrea Quirúrgica, Unitat Terapèutica del Dolor i Consultes

93 889 11 11

Els anestesiòlegs: què fem i com treballem

El Servei d'Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor és un servei transversal i polivalent que engloba diferents àrees d'expertesa.

L'anestèsia a quiròfan

L'anestesiòleg administra el tipus d'anestèsia (local, regional o general) més convenient en cada tipus de cirurgia, però també té cura del pacient al llarg de tota la intervenció. Mitjançant la monitorització de les constants vitals i l'administració de medicaments, garanteix que el pacient romangui adormit, estable i segur. Conjuntament amb l'equip de Cirurgia, també es tracta qualsevol complicació que sorgeixi, amb la finalitat que el pacient surti de quiròfan despert, confortable i amb les constants vitals correctes.

Després de l'operació, el pacient segueix sota la vigilància d'Anestesiologia a la Unitat de Reanimació Post Anestèsica, on roman el temps necessari en funció de la persona i de la complexitat de la cirurgia. La finalitat és assegurar que el pacient no pateix complicacions immediates (nàusees, vòmits, dolor, sagnat o afectacions que comprometin la seva vida) i, si apareixen, tractar-les d’immediat. Un cop el pacient està estable, si ha de marxar a domicili se'l trasllada a la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés -unitat de la qual els anestesiòlegs en som els metges responsables- i, si ha de quedar ingressat, a Hospitalització o a la UCI.

Intervencionisme

Ens ocupem també de l'administració d'anestèsics i de la seguretat del pacient en tota l'activitat d'Intervencionisme, és a dir, aquells procediments mèdics o diagnòstics invasius pels quals cal anestèsia o sedació: biòpsies, colonoscòpies, broncoscòpies, histeroscòpies, teràpia electroconvulsiva, realització de TAC o ressonàncies a pacients pediàtrics o claustrofòbics…. En aquestes exploracions i tractaments, participem un equip multidisciplinari de professionals, des dels anestesiòlegs, passant per les infermeres expertes en anestèsia i reanimació, així com personal mèdic i infermer d'altres especialitats.

Parts

L'anestèsia en el procés de part, tant en el vaginal com en la cesària, s'intenta fer de la manera més respectuosa i sempre garantint la seguretat. A més, els anestesiòlegs som els responsables de resoldre els casos -per sort poc habituals- en què la mare o el nadó pateixen complicacions greus, formant part d'un equip multidisciplinari més ampli.

A l’Hospital Universitari de Vic apostem per buscar l'equilibri entre l'assistència mèdica i el procés natural del part, fent d'aquesta una experiència respectuosa, positiva i no traumàtica. Es procura no separar mai la parella i s'afavoreix el vincle "pell amb pell" de la mare i el nadó just néixer. Donem molta importància al procés perinatal i, per això, hem creat un equip sotsespecialitzat per vetllar perquè es faci sempre amb les millors condicions i seguint les guies internacionals més actualitzades, amb un equip multidisciplinari amb una comunicació fluida amb ginecologia, llevadores i infermeria.

Medicina preoperatòria

És una de les tasques menys conegudes, però essencials, del Servei d'Anestesiologia, doncs sense ella no seria possible l'acte anestèsic en sí. Consisteix en una visita amb l'anestesiòleg o amb la infermera d'anestèsia (segons la complexitat de la cirurgia) que serveix per valorar el risc anestèsic/quirúrgic del pacient mitjançant la història clínica, l’exploració física i les proves complementàries que siguin necessàries. En contra de la creença popular, no tots els pacients ni totes les cirurgies necessiten d'una analítica ni d’un electrocardiograma. En ocasions no cal cap prova, mentre que en d'altres se'n necessiten de molt complexes. La tasca de l'anestesiòleg és indicar aquelles que siguin adequades per valorar de forma òptima l'estat del pacient i perquè aquest entri a quiròfan amb la major seguretat possible.

Un cop recopilada tota la informació, l'anestesiòleg decidirà si el pacient necessita millorar la seva salut i/o fer canvis en la seva medicació habitual per realitzar la cirurgia. Si finalment es decideix que el pacient reuneix els requisits adequats per ser intervingut amb seguretat, se l’informa de les diferents opcions anestèsiques i de les mesures que ha de seguir per poder sotmetre's a la intervenció. Finalment, un cop resolts els dubtes es firma el consentiment informat.

Tractament del Dolor

Els anestesiòlegs som també especialistes en dolor. Des del Servei coordinem la Unitat Terapèutica del Dolor del CHV, l'últim pas en l'escala de diagnòstic i tractament del dolor crònic i agut no controlable quan els metges de medicina de família o d'altres especialitats esgoten les seves opcions terapèutiques. A l'edifici C de la Clínica de Vic, oferim tractaments que requereixen sedació com la iontoforesi, l'estimulació elèctrica transcutània (TENS), infiltracions epidurals, infiltracions de grans articulacions i músculs que precisen control radiològic, bloquejos facetars i nerviosos, perfusions endovenoses o pegats de capsaïcina, entre d'altres.

Maneig de la via aèrea i reanimació

Com a especialistes en via aèria, reanimació i en puncions complexes, els anestesiòlegs:

  • Donem suport a altres equips quan es troben davant d'un pacient que no aconsegueixen ventilar o intubar.
  • Liderem l'equip multidisciplinari que atén els pacients politraumàtics greus (prioritat 0 i 1)
  • Integrem els equips d'atenció a l’aturada cardiorespiratòria i som formadors en els cursos de Reanimació Cardiopulmonar, tant bàsica com avançada.
  • Col·loquem catèters guiats per ecografia, quan infermeria o d'altres especialitats mèdiques no ho aconsegueixen.
  • Recolzem a Urgències i a Neurologia en les puncions lumbars difícils.

Un servei punter, renovat i en creixement

El Servei d'Anestesiologia del CHV està en creixement. Només durant el 2020, per exemple, vàrem incorporar 7 nous especialistes provinents d'altres hospitals. L'equip està integrat per anestesiòlegs formats en d'altres centres -fet que aporta diferents maneres de treballar i una visió amplia de l'especialitat- i per professionals del CHV que fa més temps que hi treballen -que hi aporten experiència i coneixement propi-. D'aquesta manera, s'aconsegueix una sinergia en el coneixement que fa que la qualitat científica i assistencial s'incrementi de manera exponencial.

El fet d'haver ampliat l'equip humà ens ha permès augmentar la nostra cartera de serveis i poder oferir una millor cobertura. Sempre comptem amb dos anestesiòlegs presencials de guàrdia, fet que es tradueix de forma molt directa en una millor assistència al pacient, ja que garanteix que hi hagi més d'un especialista disponible en horaris de tarda, nit i festius. Per fer-ho possible, a més dels 17 de professionals de l'equip, col·laboren amb nosaltres vuit anestesiòlegs més procedents d'hospitals de 3er nivell i residents en formació (MIR).

Algunes dades d'activitat assistencial

  • Cada any es realitzen aproximadament 6.500 cirurgies programades i 1.500 d'urgents. Al CHV, anualment tenen lloc al voltant de 1.100 parts, amb alguns dels quals intervenim.
  • Es realitzen més de 7.000 visites preoperatòries.
  • Es realitzen més de 6.300 procediments amb sedació a la Unitat d'Intervencionisme.
  • A la Unitat Terapèutica del Dolor atenem unes 3.000 consultes cada any -presencials i telefòniques- i es realitzen al voltant de 1.300 procediments invasius i uns 1.100 no invasius.

Docència, recerca i innovació

Docència

Participem en la formació de residents MIR d'altres especialitats (Medicina Familiar i Comunitària, Medicina Interna, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia) principalment en el maneig del dolor i la via aèria. Actualment, estem en procés de rebre l'acreditació per a la formació de residents d'Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor.

Alguns dels nostres professionals són docents i formen part del quadre de professors col·laboradors en el programa de formació dels residents a Catalunya de la Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD). També col·laborem activament en la secció de Crítics de la mateixa societat catalana.

Recerca

Participem en diferents projectes d'investigació i estudis multidisciplinaris, a més de presentar estudis propis en diferents congressos d'àmbit nacional i internacional. El fet de ser Hospital Universitari ens permet una millor formació teòrica i és un incentiu afegit per garantir una formació actualitzada i per accedir a activitat de recerca. Alguns dels nostres adjunts estan realitzant la seva Tesi Doctoral.

El nostre equip

Som un equip dinàmic i polivalent, que combina l'experiència amb la joventut, i que compta amb una visió molt àmplia de l'especialitat. L’equip està en creixement, format actualment per 17 adjunts anestesiòlegs i que es reforça amb especialistes MIR de 3r nivell que col·laboren fent guàrdies.

Marta Lacambra
Marta Lacambra

Cap de Servei