Consorci Hospitalari de Vic

Medicina Interna Tornar a serveis

|Alt Image|

Medicina Interna és una especialitat de gran abast centrada en el diagnòstic, el tractament i el seguiment d'un ampli espectre de malalties en pacients adults, ja siguin de tipus agut o crònic. Són patologies que poden afectar qualsevol òrgan o sistema, per això treballem en coordinació amb altres especialitats mèdiques i quirúrgiques, així com amb l'Atenció Primària. El Servei de Medicina Interna desenvolupem l’activitat assistencial en diferents dispositius: Hospitalització (3.000 altes cada any), Urgències, Consultes Externes (2.700 visites) i Hospital de dia (1.700 tractaments). En paral·lel, fem una important activitat docent i de recerca, amb la finalitat de millorar contínuament i transmetre els nostres coneixements.

On trobar-nos

Hospital Universitari de Vic

93 889 11 11

L'equip i els dispositius assistencials

Com a professionals d'una especialitat generalista, tenim una visió integradora i global de la persona atesa i dels seus problemes de salut. Som un equip polivalent i versàtil, amb coneixement i capacitat per atendre pacients afectats de diferents malalties i saber prioritzar problemes i necessitats. Amb una àmplia formació clínica, tenim capacitat d'actuar com interconsultors per altres serveis i per l'Atenció Primària.

El servei de Medicina Interna s'estructura en:

  • Hospitalització
  • Unitat Geriàtrica d'Aguts (junt amb el Servei Territorial de Geriatria i Cures Pal·liatives)
  • Consulta Externa
  • Hospital de dia mèdic
  • Hospitalització domiciliària mèdica
  • Unitat de malalties infeccioses i VIH
  • Unitat de malalties autoimmunitàries i sistèmiques

La nostra activitat assistencial

El Servei de Medicina Interna atén cada any més de 3.000 pacients hospitalitzats (altes), més de 200 interconsultes de valoració de pacients d'altres serveis, més de 2.700 visites a Consultes Externes i 150 hospitalitzacions domiciliàries. A l'Hospital de dia, atenem a més de 1.500 pacients i realitzem més de 1.700 tractaments.

Recerca i Innovació

Diversos professionals del Servei de Medicina Interna formen part del Grup de Recerca de la MPOC, un grup d'investigació intrahospitalari sobre la malaltia pulmonar obstructiva crònica. Aquesta és una de les patologies cròniques més prevalents i comporta un elevat impacte en els pacients, tant per la discapacitat que provoca com per la seva elevada mortalitat (és la tercera causa de mort al món).

Altres investigadors del Servei participen en estudis i línies de recerca sobre l'osteoporosi, la infecció pel VIH i la infecció per MARSA (estafilococs resistents a la meticil·lina). Alguns d'aquests estudis han tingut com a resultat publicacions en revistes científiques i han estat premiats per societats científiques.

L'activitat docent

El CHV imparteix formació sanitària especialitzada en Medicina Interna des del 1990. A banda dels residents propis de l'especialitat, que s'integren com un més de l'equip, roten pel servei residents d'altres especialitats: Geriatria, Medicina Familiar i Comunitària, Psiquiatria i Cirurgia General.

Som Hospital Universitari des de l'any 2014, amb una estreta relació amb la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Col·laborem com a docents i com a professionals de suport a les pràctiques dels estudiants de la Facultat de Medicina durant el seu pas pel nostres centres i, alhora, els adjunts del Servei tenen la possibilitat d'exercir com a professors associats a la mateixa facultat.

Vols treballar amb nosaltres?

El nostre equip

El Servei de Medicina Interna està integrat per 13 metges internistes, un geriatre i cinc residents. A més, en l'assistència continuada es rep també el suport d’uns altres quate professionals. A continuació us presentem alguns dels seus professionals de referència:

Rubén López
Rubén López

Cap de servei