Consorci Hospitalari de Vic

Pediatria Tornar a serveis

|Alt Image|

El Servei de Pediatria i Cirurgia Pediàtrica del Consorci Hospitalari de Vic té cura del creixement i el desenvolupament dels infants fins a l'adolescència i s'ocupa de l'estudi, el diagnòstic, el tractament i la prevenció de les malalties que es poden esdevenir en aquesta etapa de la vida. Per fer-ho possible, compta amb un equip polivalent de professionals capaços d'oferir una atenció integrada al pacient pediàtric.

Mitjançant un model d'organització territorial de proximitat i un ampli ventall de subespecialitats pediàtriques, algunes d'elles en col·laboració amb altres hospitals, el servei cobreix les necessitats dels infants i adolescents des de diferents nivells assistencials, ja sigui en l'àmbit hospitalari o com a professionals de suport en centres d'atenció primària.

On trobar-nos

Hospital Universitari de Vic. Planta 1

93 889 11 11

El servei i l'equip humà

La polivalència i la diversitat d'edats dels professionals del Servei de Pediatria configuren un equip humà molt ben complementat, tant jove i dinàmic com expert i de llarga trajectòria, i amb molta subespecialització. El fet de participar de manera continuada en àmbits de recerca, de presentar estudis en congressos i d’impartir cursos de subespecialitats pediàtriques, ens permet ampliar i compartir coneixement amb el compromís d’oferir la millor atenció possible als nostres pacients.

Les dimensions del Servei permeten als nostres professionals veure tot l'espectre de pacients de zero a catorze anys i fer-ne un seguiment continuat mitjançant els diversos dispositius assistencials, tant en el seu ingrés a Urgències, com durant la seva estada a Hospitalització, les visites a Consultes Externes o els tractaments a l’Hospital de dia, entre d'altres.

Dispositius assistencials i aliances

El Servei de Pediatria i Cirurgia Pediàtrica del CHV atén els seus pacients als diversos dispositius assistencials de què disposa l'Hospital Universitari de Vic. A més de comptar amb una Unitat d'Hospitalització pròpia, l'equip ofereix atenció a Urgències, Àrea Quirúrgica, Sala de parts, Consultes Externes i Hospital de dia. Professionals mèdics del servei també es desplacen a diversos CAP de la comarca d'Osona com a part d'un conveni amb l'Institut Català de la Salut.

Unitat d’Hospitalització de Pediatria
Situada a la planta 1.2 de l'Hospital Universitari de Vic, aquesta unitat d’hospitalització construïda l'any 2013 específicament per acollir els pacients pediàtrics permet tractar amb el màxim confort tant els infants que ingressen al centre com els nounats i les seves mares, en un ambient perfectament adaptat, amb habitacions individuals i equipaments tecnològics en constant evolució. La Unitat d'Hospitalització està equipada amb 16 llits, tres incubadores i un bressol tèrmic, i en cas que es necessitin més habitacions es pot disposar d'espai suficient a la planta 1.1. A més de la cobertura pública, el servei també ofereix atenció als ingressos per mútua.

Unitat de Neonatologia
Atén més de mil parts anuals i està preparada per donar resposta a les necessitats específiques de nadons prematurs nascuts a partir de les 35 setmanes. Disposa d'equipament de ventilació mecànica i suport respiratori amb cànules de flux, així com d’un ecògraf de tecnologia avançada.

Hospital de dia infantil
En aquest dispositiu ambulatori, un dia a la setmana es fan proves de provocació oral tant alimentàries com de medicaments i s'hi s'administra profilaxi de VRS, a més de realitzar-s'hi diversos tractaments, estudis i diagnòstics.

Urgències
Els pediatres també s'integren en el dispositiu d'Urgències de l’Hospital Universitari de Vic durant les 24 hores del dia, per donar una atenció especialitzada als pacients de 0 a 14 anys que requereixen tractament urgent i immediat. Les Urgències disposen de box específics habilitats i ambientats per acollir els pacients pediàtrics.

Sotsespecialitats

El CHV ofereix al seu territori d'influència totes les subespecialitats pediàtriques, exceptuant-ne l'oncohematològica, gràcies un equip polivalent de professionals i als convenis amb altres hospitals com el de la Vall d'Hebron (Cardiologia), Sant Joan de Déu (Neuropediatria i Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia) i el Parc Taulí (Cirurgia Pediàtrica).

Per a cada subespecialitat, el Servei de Pediatria ofereix diverses opcions assistencials:

 • Pneumologia i Al·lèrgies: les afectacions de les vies respiratòries i les al·lèrgies en els infants es tracten a l'Hospital Universitari de Vic amb visites i una àmplia varietat de proves (funcionals, Prick test, proves de provocació oral, alimentàries i medicamentoses, espirometries, basals i d'esforç i immunoteràpia).
 • Gastroenterologia: s'atén als pacients mitjançant visites i es fan tests d'intolerància a fructosa i lactosa i endoscòpies. El Servei també disposa d'una consulta específica sobre lactància materna.
 • Endocrinologia: l'equip del servei atén els casos d'aquesta especialitat, inclosa la diabetis, amb visites i amb tests funcionals d'estimulació hormonal. Inclou servei d'educació diabetològica, la monitorització continua de glucosa i al 2020 s'incorpora el tractament amb la infusió subcutània contínua d'insulina.
 • Nefrologia: es realitzen visites.
 • Neonatologia: es realitzen visites i es fa profilaxi estacional pel virus VRS.
 • Malalties infeccioses: es realitzen visites.
 • Dermatologia: es fan visites i tractament d'angiomes amb propanolol.
 • Cardiologia: el conveni de col·laboració amb l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron permet que els infants amb malalties cardiovasculars no s'hagin de desplaçar fins a Barcelona per ser visitats per un especialista. Al capdavant de la consulta hi ha el cap clínic de Cardiologia Pediàtrica del centre barceloní, el Dr. Ferran Rosés, que ofereix visites presencials a Consultes Externes de l’Hospital Universitari de Vic.
 • Neuropediatria: aquesta subespecialitat s'ofereix amb la col·laboració de l'Hospital Sant Joan de Déu mitjançant visites a Consultes Externes. La consulta forma part també de la Unitat Funcional per als Trastorns de l'Espectre Autista. En paral·lel, també es col·labora amb la Fundació Sant Tomàs participant en reunions de coordinació de l'Escola Estel d'educació especial i el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Tris Tras.
 • Traumatologia i Ortopèdia: es realitzen visites.
 • Cirurgia Pediàtrica: aquesta subespecialitat s'ofereix amb la col·laboració del Parc Taulí i permet realitzar visites i intervencions quirúrgiques al nostre centre.

Docència i Recerca

L’estreta relació entre el CHV i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya facilita la participació de professionals assistencials en la docència universitària. Actualment, des de l'equip de Pediatria es fa docència a la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar (grau de Fisioteràpia).

En l'àmbit de la formació sanitària especialitzada, el servei de Pediatria acull rotacions dels residents de Medicina Familiar i Comunitària i d'Infermeria Obstètrico-ginecològica (llevadores). També passen cada any per Pediatria diversos estudiants de pràctiques del Grau d'Infermeria.

Els nostres pediatres participen en estudis de recerca, tant a través d'investigacions multicèntriques com pròpies del CHV. Està previst que aquests estudis conformin properament una línia de recerca pròpia sobre salut en Pediatria.

L'equip de Pediatria manté una actualització constant del coneixement necessari per a la seva pràctica assistencial. Tres dies a la setmana participen en sessions formatives, ja siguin pròpies o per videoconferència amb l'Hospital Sant Joan de Déu, a més d'acollir setmanalment el curs de formació conjunt amb els equips pediàtrics d'Atenció Familiar i Comunitària.

Activitat assistencial

L’activitat anual del Servei de Pediatria:

 • Més de 680 ingressos, dels quals només un 3,6% són derivats posteriorment a altres centres hospitalaris. El temps mitjà de l'ingrés és de 2,88 dies.
 • Atenció als nadons dels més de 1.100 naixements anuals atesos a sala de parts, amb opcions d'altes de caràcter precoç a les 24 hores si no hi ha cap factor de risc que ho impedeixi.
 • Més de 8.100 visites a Consultes Externes i prop de 850 visites no presencials -per telèfon- que no requereixen que el pacient es traslladi a l’Hospital.
 • 3.200 urgències ateses.
 • Més de 160 intervencions de cirurgia pediàtrica, amb una mitjana d'estada inferior al dia (perquè la majoria d'intervencions són de Cirurgia Major Ambulatòria i els casos més complexos es deriven a l’Hospital Parc Taulí).
 • Suport a l'Atenció Primària en una dotzena de municipis, als quals l'equip de Pediatria hi dedica més de 80 hores setmanals.

Vols treballar amb nosaltres?

El nostre equip

A continuació us presentem alguns dels nostres professionals de referència:

Meritxell Torrabías
Meritxell Torrabías

Cap de servei