Consorci Hospitalari de Vic

Rehabilitació Tornar a serveis

|Alt Image|

El Servei de Rehabilitació del Consorci Hospitalari de Vic som un equip multidisciplinari de més de 40 professionals. Treballem per aconseguir el màxim nivell d'autonomia, capacitat funcional i qualitat de vida dels pacients, mitjançant mesures terapèutiques per corregir o minimitzar la discapacitat que els hagi estat diagnosticada. I ho fem a través d'un Model d'Atenció Integral de la Rehabilitació a Osona, que coordina la resposta a les necessitats de rehabilitació de tota la població de la comarca a nivell hospitalari, ambulatori i domiciliari, i tant en l’àmbit públic com en el privat.

Desenvolupem la nostra activitat en tres centres: l'Hospital Universitari de Vic, l'Hospital Sant Jaume de Manlleu i l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic.

On trobar-nos

Àrea de Rehabilitació de Vic: edifici annex a l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic
Àrea de Rehabilitació de Manlleu: Hospital Sant Jaume de Manlleu

93 889 11 11

Els nostres dispositius assistencials i àmbits d'atenció

La nostra activitat rehabilitadora -hospitalària i ambulatòria- es desenvolupa en tres centres: l’Hospital Universitari de Vic, l’Hospital Sant Jaume de Manlleu i l’Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic, sota una única direcció tècnica gestionada pel Consorci Hospitalari de Vic. 

Els nostres àmbits d'atenció són:

Hospitalització

Com a servei transversal, atenem els pacients ingressats als hospitals d’Osona que es troben en fase de recuperació després de requerir un tractament mèdic o una intervenció quirúrgica, o bé que estan hospitalitzats per una davallada funcional que els ha fet perdre autonomia.

Rehabilitació ambulatòria

Està orientada a la rehabilitació després de processos aguts, o en el curs evolutiu de malalties cròniques que cursen amb pèrdua d'autonomia. La prestació del servei en règim ambulatori es realitza sense la necessitat de mantenir el pacient ingressat, fet que permet oferir el servei de forma previsible i programable. Per a la rehabilitació ambulatòria, el Servei compta amb dos espais físics diferenciats:

Àrea de Rehabilitació de Vic

Ubicada en un nou edifici de 800 m2 annex a l'Hospital Universitari Santa Creu de Vic, la nova Àrea de Rehabilitació del CHV es va estrenar a finals del 2019. S'hi duu a terme tota l'activitat ambulatòria del sud d'Osona -tant la pública com la mutual-, la gestió de tota la rehabilitació domiciliària de la comarca, el servei de valoració de la discapacitat i la gestió administrativa de la dependència. Tots aquests serveis abans estaven repartits entre l'Hospital Universitari de Vic, la Clínica de Vic i l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic. L'edifici és modern i innovador en el vessant arquitectònic i disposa de l'equipament i la tecnologia necessària per oferir un servei confortable i de màxima qualitat. 

Àrea de Rehabilitació de Manlleu

Ubicada a la planta baixa de l'Hospital Sant Jaume de Manlleu, en aquesta àrea s'hi tracten els pacients ingressats de l'atenció intermèdia i també acull tota l'activitat de rehabilitació ambulatòria del nord d'Osona -tant la pública com la mutual-. Disposa també de tot l’equipament i tecnologia per oferir un servei confortable i de màxima qualitat.

Rehabilitació domiciliària

S'ofereix a tots aquells pacients que requereixen tractament rehabilitador d'acord a la cartera de serveis establerta però que han de ser tractats en el seu domicili per les següents raons:

 • Quan el pacient no pot desplaçar-se al centre perquè comporta un risc, atesa la seva patologia subjacent o perquè té dificultats d'orientació.
 • El pacient té limitació important per realitzar les activitats de la vida diària bàsiques.
 • Quan la base del procés rehabilitador és la integració del discapacitat en el propi domicili.

A banda de les finalitats generals de la rehabilitació mèdica, la rehabilitació domiciliària té l'objectiu intermedi d'aconseguir un nivell funcional suficient que permeti continuar la rehabilitació en règim ambulatori si és necessari.

Cartera de serveis

 • Patologia osteoarticular:
  • Rehabilitació traumatològica: tractament de les seqüeles de traumatismes i postoperatoris de cirurgia ortopèdica.
  • Rehabilitació reumatològica: tractament de reumatismes articulars i extraarticulars, inflamatoris, degeneratius i mecànics.
  • Tractament de les àlgies i deformitats de la columna vertebral. Escola de columna.
  • Abordatge de la patologia del raquis lumbar, a través de la recent creada Unitat Funcional Territorial de Raquis d'Osona: unitat multidisciplinar integrada per diferents especialistes de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Rehabilitació, Reumatologia, Unitat Terapèutica del Dolor (Anestèsia) i Salut Mental.
  • Infiltració eco-guiada de l'aparell locomotor.
 • Neurorehabilitació
  • Rehabilitació neurològica: atenem pacients desprès d'un ictus, traumatismes i altres malalties i processos del sistema nerviós central i perifèric.
  • Tractament amb toxina botulínica de l'espasticitat focal, després d'un ictus i en pacients afectes d'esclerosi múltiple.
  • Disfàgia: diagnòstic i tractament de la disfàgia orofaringia.
 • Patologies específiques: rehabilitació respiratòria, amputats, limfedema i sol pelvià.
  • Rehabilitació respiratòria: oferim programa de rehabilitació en pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), fibrosi quística, i altres patologies respiratòries.
  • Rehabilitació preprotètica i postprotètica dels pacients amputats.
  • Tractament i prevenció del limfedema. Programa de fisioteràpia amb tècniques de pressoteràpia, drenatge limfàtic manual i cinesiteràpia.
  • Rehabilitació de la incontinència urinària. Atenció a la incontinència urinària d'esforç i mixta, tant en dones com en homes. Es realitza tractament individual i grupal amb tècniques instrumentades i programa d'exercicis
 •  Logopèdia (ambulatòria) És un servei gestionat per Osonament que s'adreça a pacients amb trastorns secundaris a disfuncions cerebrals i malalties neurològiques: disfàsia, dislèxia i disfluència, afàsies i disàrtries. La seva funció és diagnosticar, avaluar, prevenir i tractar les alteracions de la comunicació i funcions associades amb l'objectiu de facilitar, mantenir o retornar el major grau de capacitat funcional i independència possible.
  • Rehabilitació de processos laringis: difonies orgàniques i funcionals.
  • Rehabilitació a alteracions orodentofacials: disglòssies, respiració oral, deglució atípica, alteracions masticatòries, malformacions orofacials.
  • Disfàgia. Tractament de la disfàgia orofaríngia d'etiologia neurològica i estructural.

El nostre model d'atenció integral i integrat al territori

A Osona, existeix un model d'atenció i gestió integral de la rehabilitació, fruit del consens de les diferents institucions sanitàries de la comarca. Aquest model s’inicia el 2006, quan el CatSalut decideix contractar el servei de rehabilitació domiciliària, ambulatòria i de logopèdia a un únic proveïdor, el Consorci Hospitalari de Vic (CHV), que és qui estableix acords oportuns amb la resta dels proveïdors implicats en el procés de rehabilitació. Aquest model implica la presència de diversos proveïdors per donar resposta a les necessitats de rehabilitació, però sota una única direcció tècnica que planifica, coordina els recursos i protocol·litza els processos. 

Avantatges del model

 • La provisió dels serveis de rehabilitació s’organitza de forma integral (atenció ambulatòria, hospitalització, domiciliària i logopèdia).
 • La descentralització territorial dels serveis permet apropar-los el màxim possible a la població.
 • Direcció tècnica única.
 • Sistema d'informació unificat, homogeni, accessible des de qualsevol punt, amb registre d'activitat, recursos i resultats assistencials.
 • Història única i curs clínic informatitzat de tot el procés rehabilitador.
 • Formació continuada homogènia dels professionals implicats.

Algunes dades bàsiques d'activitat

Anualment, aquestes són les nostres xifres d’activitat aproximades:

 • Activitat ambulatòria: 4.850 pacients i 73.500 sessions.
 • Activitat domiciliària: 860 pacients i 10.600 sessions.
 • Activitat a Hospitalització: 1.330 pacients i 16.000 sessions.

Docència i Recerca

Docència

El servei té voluntat docent, alguns professionals combinen la seva activitat assistencial amb la docència en les matèries de Fisioteràpia i Teràpia Ocupacional de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Així mateix, disposem d’un conveni de pràctiques hospitalàries pels estudiants de Fisioteràpia i Teràpia Ocupacional - UVIC-UCC.

Un projecte de recerca de telerehabilitació per facilitar la recuperació dels ictus

El Servei de Rehabilitació està assajant des del 2018 l'ús d'una nova tecnologia de rehabilitació a distància per a persones que han patit un ictus. En l'estudi, que forma part d'un projecte de recerca liderat per l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i l'empresa per Vodafone, hi participen un grup de pacients que estan sent tractats a l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic (FHSC) i a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu (CHV). 

El sistema de telerehabilitació es basa en unes tauletes que porten instal·lades un conjunt d'aplicacions, intuïtives i fàcils d'utilitzar, amb les quals els pacients poden realitzar els exercicis de recuperació motora des del seu domicili. A través de la plataforma, el terapeuta envia de manera personalitzada al pacient els exercicis en format multimèdia (text, foto i/o vídeo). Aquest s'hi connecta des de casa quan vol iniciar la sessió i tots els exercicis que realitza queden gravats en vídeo, de manera que el professional pot supervisar la seva evolució i anar adequant el tractament.

El nostre equip

El servei està format per 3 metgesses, 28 fisioterapeutes, 1 terapeuta ocupacional, 2 administratius i 2 auxiliars

Rosa Terré
Rosa Terré

Cap de Servei