Consorci Hospitalari de Vic

Serveis Auxiliars a la Sanitat

Serveis Auxiliars a la Sanitat és una AIE (Agrupació d'Interès Econòmic), constituïda el 25 de setembre de 1997, amb la voluntat de prestar serveis complementaris al seus socis, tots pertanyents a l'àmbit sanitari i social.

D'acord amb la seva figura jurídica, les AIE són societats mercantils sense ànim de lucre que tenen per finalitat facilitar i/o millorar els resultats de l'activitat dels seus socis, limitant-se en exclusiva a dur a terme activitats econòmiques auxiliars de la que aquests desenvolupen.

Serveis que presta SAS als seus socis: Neteja, Manteniment, Enginyeria i obres, Informàtica, Comunicació, Logística, Direcció de Serveis, Organització i gestió de personal, Relacions laborals, Formació i Desenvolupament, Selecció, Gestió de costos, Serveis administratius, Hoteleria, Prevenció de riscos laborals, Gestió mediambiental, Rober i Planificació i Sistemes d'Informació.

Relació de socis

ENTITATS ASSOCIADES PARTICIPACIÓ ACCIONS
Consorci Hospitalari de Vic 30% 6
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu de Vic 15% 3
Fundació Privada Hospital de Sant Jaume de Manlleu 15% 3
Fundació Antic Hospital Sant Jaume d'Olot 10% 2
Fundació Privada Hospital de Campdevànol 5% 1
Fundació Assistencial d'Osona 5% 1
Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de La Garrotxa 5% 1
EAP Vic, SLP 5% 1
Participació pendent d’assignar 10% 2
TOTAL 100% 20

Consell d'Administració

CÀRREC ENTITAT REPRESENTANT
President Consorci Hospitalari de Vic Sara Manjón del Solar
Secretari Fundació Hospital de Sant Jaume de Manlleu Jaume Castellano Plujà
Vocal Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic Jordi Roca Casas
Vocal Fundació Assistencial d'Osona Jordi Roca Casas
Vocal Fundació Hospital de Campdevànol Joan Grané Alsina
Vocal Fundació Antic Hospital Sant Jaume d'Olot Josep M. Padrosa i Macías
Vocal Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de La Garrotxa Josep M. Padrosa i Macías
Apoderat   Josep M. Giménez Pérez

Òrgans de gestió

Per desenvolupar els serveis que presta als socis, SAS compta amb un director de l'entitat i amb uns comandaments responsables de cadascuna de les línies de gestió.

Protecció de dades

Per desenvolupar la seva activitat, SAS tracta dades personals amb finalitats de gestió econòmica i laboral:

Registre complet d'activitats de tractament (RAT) de dades