Consorci Hospitalari de Vic

Model organitzatiu

|Text alternatiu|

El model organitzatiu del Consorci Hospitalari de Vic busca adequar l'estructura i funcionament de la institució per donar resposta als objectius del Pla Estratègic 2020 i al nou model de compra del CatSalut. Integra coneixement, gestió i equips a partir de grans àmbits assistencials, alhora que augmenta la representació i implicació dels professionals i introdueix una visió intercomarcal d'acord amb les aliances estratègiques que mantenim amb altres institucions sanitàries.