Consorci Hospitalari de Vic

Imatge corporativa

Per utilitzar correctament el logotip del Consorci Hospitalari de Vic i per elaborar qualsevol producte gràfic per a l'entitat, consulteu els apartats respectius del Manual d'imatge corporativa: