Comunicació

Memòria

Al Consorci Hospitalari de Vic editem anualment una Memòria d’Activitat i Responsabilitat Social, en la qual recollim les principals xifres de la nostra activitat assistencial, així com els indicadors econòmics, ambientals o socials que se’n deriven. Així mateix, publiquem una Declaració Ambiental on detallem el comportament i l’impacte ambiental dels nostres centres, a més de les mesures de sostenibilitat que impulsem.