Centres i espais de dia

La FADO gestiona diferents equipaments de règim diürn, oberts a la comunitat, on s'ofereix un ampli ventall de serveis i programes de suport a les persones grans.

Centres de dia

L’Ajuntament de Vic té encomanada a la FADO la gestió del seu centre de dia públic. És un equipament destinats a atendre persones grans amb un nivell de dependència establert, on s'ofereix un ampli ventall de serveis que van des de l'assistència i recolzament a les activitats de la vida diària, passant per programes d'intervenció terapèutica, activitats socio-recreatives, manutenció o cures de salut.

Xarxa Activa’t

La FADO gestiona els centres de la Xarxa d'envelliment actiu d'Osona (Xarxa Activa't). Un projecte, impulsat pel Consell Comarcal, que permet als municipis petits que tenen equipaments per a persones grans però on el nombre de persones dependents no és suficient per justificar un centre de dia, poder oferir programes de prevenció, promoció de l'autonomia i atenció a la dependència, a través d'un equip multidisciplinar i expert compartit pels diferents municipis.

Municipis on s'està realitzant el projecte: