Resultats per línies d'activitat

La línia d'activitat del SAD d’Atenció a la Persona presenta aquest 2019 una reducció significativa respecte l’any anterior, quan es van obtenir els seus valors màxims. Aquest fet respon a la disminució de les hores dedicades al SAD de tipus transitori, un servei contractat majoritàriament a l'alta hospitalària amb un alt valor afegit per als usuaris. El SAD Dependència, en canvi, ha augmentat la seva activitat en un 1,15% i ha atès gairebé un centenar d’usuaris més que al 2018, el que suposa un increment del 17% en el nombre de persones ateses per aquest servei.

Per la seva banda, després de l’augment de l’any anterior, aquest 2019 els serveis de Suport a les Activitats Domèstiques han reduït en prop d'un 6,7% el nombre d’usuaris atesos, si bé les hores han tingut una reducció de només un 1,3%.

SAD ATENCIÓ A LA PERSONA USUARIS ATESOS HORES DE SERVEI
2017 2018 2019 2017 2018 2019
SAD Dependència 520 569 666 58.477 66.650 67.418
 C. Comarcal d’Osona 338 348 418 39.234 44.319 43.043
 Ajuntament de Manlleu 70 73 81 6.153 6.774 6.845
 Ajuntament de Vic 96 110 134 10.128 11.435 12.527
 Privats* 16 38 33 2.962 4.122 5.003
SAD Transitori / Preventiu 482 411 263 24.293 19.998 13.034
 C. Comarcal d’Osona 334 276 176 16.795 14.126 8.523
 Ajuntament de Manlleu 17 19 13 533 766 792
 Ajuntament de Vic 131 116 74 6.965 5.106 3.719
TOTAL 1.002 980 929 82.770 86.648 80.452
SAD SERVEIS A LA LLAR PÚBLIC USUARIS ATESOS HORES DE SERVEI
2017 2018 2019 2017 2018 2019
C. Comarcal Osona 201 242 227 9.292 12.717 13.300
Manlleu 24 26 24 2.057 2.127 2.140
Ajuntament de Vic 50 56 55 1.914 2.609 2.360
Privat 10 17 12 601 867 657
TOTAL 285 341 318 14.953 18.712 18.457