El balanç de l'any

Amb un total de 1.495 serveis prestats a 1.228 persones (un 4,7% menys que l'any anterior), la Fundació va tornar a nivells d'activitat semblants als de fa dos anys en els Serveis d'Ajuda Domiciliària (SAD). I és que el 2018 va suposar un any de màxims en aquesta línia de servei. Pel que fa l'activitat d'atenció diürna (centres de dia i Xarxa Activa't) s'han millorat els nivells d'ocupació respecte l'any anterior.

Els episodis del SAD han disminuït doncs un 5,6%, arribant als 1.247 entre els serveis personals (929) i a la llar (318). Lògicament, les hores de servei també han disminuït, amb un total de 98.909 hores, un 6,1% menys que l'any anterior.

En l'atenció diürna també es mantenen el nombre d'usuaris atesos, amb un total de 248. S'ha millorat l'ocupació mitjana tant a la Xarxa Activa't (114,5%) com en el Centre de dia Sant Jordi de Vic (71,1%).

La plantilla de professionals ha crescut lleugerament fins a les 123 persones contractades, amb un important increment de l'absentisme respecte exercicis anteriors. Es manté el percentatge de treballadores amb contracte indefinit, d'acord amb la voluntat de la FADO de consolidar els equips i posar en valor el paper de les gerocultores. Donar cobertura als llocs de treball i fidelitzar les persones és un dels principals reptes que tenim plantejats a la institució.  

Pel que fa al model d'organització i gestió cal destacar, en primer lloc, que seguim avançant en la implementació del model d'Atenció Integral Centrada en la Persona (AICP) en l'àmbit de l'atenció domiciliària, amb el disseny i implantació de Bones Pràctiques en AICP al SAD. En segon lloc, cal posar en valor que durant el 2019  hem obtingut el certificat del Sistema de Gestió de la Qualitat  dels serveis de la FADO segons la norma ISO 9001:2015 -que ens plantegem com un mitjà facilitador i de suport per a les bones pràctiques professionals- i, per tant, per a assolir els objectius de qualitat del servei que ens proposem i la seva millora. El manteniment del certificat amb les auditories anuals serà un dels altres reptes de l'entitat.

Un any més, la sostenibilitat econòmica és l'altre gran repte de FADO. Per tercer exercici consecutiu, la institució va tancar amb un resultat d'explotació negatiu. Un fet que s'explica per l'infrafinançament del SAD, que suposa quasi el 83% dels ingressos econòmics,  davant de l'evolució dels costos des de l'adjudicació del contracte de gestió el 2015.  Les mesures iniciades no han estat suficients  per poder assolir l'equilibri econòmic  de l'explotació. 

Darrera de cadascuna d'aquestes xifres, però, cal veure-hi l'esforç i el compromís de tot l'equip humà de la institució, que volem agrair i reconèixer.