Promoció, transparència i divulgació

En paral·lel a la seva activitat assistencial, la FADO manté una dinàmica de comunicació activa amb els seus grups d'interès: a nivell intern envers els seus professionals i, a nivell extern, amb les administracions públiques i amb la societat osonenca, en tant que són les seves dues principals fonts d'usuaris.

Web promocional

El web de la FADO ens ha permès reforçar l'estratègia de posicionament i de visibilitat pública, gràcies al fet de comptar amb un canal de promoció tant institucional com comercial. Enguany s'hi ha millorat la informació sobre la Política de Qualitat de la FADO, que inclou el certificat de compliment dels estàndards ISO 9001:2015, i s'hi han publicat 45 notícies. En el seu tercer any de funcionament, el nombre de visites al web s’ha mantingut estable amb 2.005 sessions (visites), 9.519 pàgines vistes i 1.322 usuaris únics, alhora que han millorat els valors de durada de la sessió i percentatge de rebot, associats amb millors índexs de lectura i navegació.

Durant l’any 2019 s’ha publicat al web la Memòria d'Activitat de la Fundació relativa a l'any 2018, editada en format web responsiu, un format en línia més accessible i atractiu, que en facilita la lectura i consulta a diferents nivells: http://www.fado.cat/ca/la-fado/memories/.

Premsa

A través de l'activitat de gabinet de premsa, la FADO ha aparegut en 10 ocasions en premsa, ràdio i televisió. Destaca la presència al reportatge ‘L’altra cara de les cuidadores a la llar’ publicat per EL9NOU i que posava en valor l'atenció domiciliària pública especialitzada i professionalitzada que ofereix la Fundació.

Comunicació interna

La Intranet de FADO es va posar en marxa a mitjans del 2017 i des d'aleshores aquesta eina s'ha ampliat i dinamitzat per convertir-la en un canal de comunicació interna i en una plataforma de gestió per als professionals. Aquest 2019, s'hi han publicat 79 notes d'actualitat de FADO, testimonis i bones pràctiques. La intranet substitueix el butlletí SomFADO com a eina de comunicació interna per transmetre a les treballadores les informacions, notícies d'actualitat i objectius de la Fundació, així com millorar la cohesió, el coneixement mutu i el sentiment de pertinença.

L'any 2019 també es van consolidar els grups de WhatsApp de coordinació que tenen els diferents equips SAD com a canal de comunicació interna per a l'enviament de notícies i informacions d'interès en format "missatge interactiu". L'ús de Whatsapp ha permès arribar de manera directa al perfil de treballadores del SAD perquè coneguin millor la FADO i l'activitat que desenvolupa, augmentin el seu sentiment de pertinença i contribueixin a redifondre la imatge i les campanyes de la institució per ajudar en la captació tant de nous clients com de noves professionals.

Captació de professionals

La Fundació va participar aquest 2019 a Cuida'm, la primera Jornada Sociosanitària d'Osona, que es va celebrar el 25 d’octubre a la Residència Aura de Manlleu. Entre les ponències de la jornada, la infermera Rosa Bertran va protagonitzar la xerrada "El valor de cuidar en el domicili" sobre el model d'Atenció Domiciliària de la FADO. Amb la participació en aquesta jornada, la FADO continua donant suport a la campanya impulsada pel Centre de Formació en Serveis a la Comunitat de Manlleu i l’Oficina de Promoció Econòmica del mateix municipi per posar en valor els perfils de professionals que treballen en l'àmbit sociosanitari i de la dependència. La campanya va néixer amb la voluntat de visibilitzar la feina de les persones que treballen en el sector i facilitar-los una oferta de cicle formatiu per obtenir la qualificació de tècnic d'Atenció a Persones en Situació de Dependència.