Qui som i cap on anem?

La Fundació Assistencial d'Osona (FADO) és una institució sense ànim de lucre, experta i professionalitzada en l'atenció personal i social, principalment al col·lectiu de la gent gran.

Donem resposta a les necessitats d'atenció, suport i educació amb l'objectiu d'assolir un envelliment satisfactori, promocionar l'autonomia de les persones i la seva assistència quan es troben en situació de dependència. També donem suport als seus cuidadors des d'una vessant psicosocial i formativa.

Els nostres valors

 

Professionalitat i qualificació

Atenció personalitzada

Proximitat i coordinació

 
 

Compliment de la legalitat

Eficiència i disponibilitat

Creativitat i innovació

 

Avaluació de la Política de Qualitat

La direcció de la FADO ha establert la Política de Qualitat intentant que sigui coherent en tot moment amb la filosofia de treball i que estigui alineada amb la seva missió i valors. La Política de Qualitat és coneguda per tot el personal de la FADO i s'avalua de manera periòdica. El 2019 s'han assolit 15 dels 16 indicadors (93,75%) identificats per poder avaluar-la.

Les directrius fonamentals de la Política de Qualitat són:

  1. Consolidar la gestió de qualitat total i orientar-nos a les persones usuàries, identificant les seves necessitats, detectant els aspectes de satisfacció/insatisfacció de l'assistència i establint una organització en funció de les seves necessitats, en el marc d'una assistència professional i de qualitat.
  2. Que el propòsit final de totes les nostres actuacions i serveis sigui pel manteniment i/o millora de les seves capacitats, de la seva qualitat de vida i benestar de les persones usuàries.
  3. El tracte personalitzat i el respecte pels drets, valors i preferències de la persona, promovent la seva participació.
  4. Procurar que els nostres professionals adquireixin les competències necessàries per al correcte exercici de les seves funcions, incentivant la motivació dels professionals, la confidencialitat i el treball en equip i la formació continuada.

El Sistema de Gestió de la Qualitat de la FADO ha estat certificat segons la norma ISO 9001:2015, l'estàndard internacional que permet acreditar la qualitat d'una empresa i que és alhora una excel·lent eina per millorar els serveis que oferim i la satisfacció dels clients.