Resultats d'activitat dels serveis d'atenció diürna

Aquest 2019, l'equip de professionals de la FADO ha gestionat sis equipaments de règim diürn que ofereixen activitats i programes de suport per a persones grans: un centre de dia de l'Ajuntament de Vic i uns altres cinc integrats a la Xarxa Activa't. Un total de 248 usuaris van participar en els diferents programes que es duen a terme en aquests centres, el mateix nombre de persones que l'any anterior. L’ocupació mitjana va créixer considerablement tant en el centre de dia com en els espais Activa’t.

USUARIS ATESOS 2017 2018 2019 Var.
Xarxa Activa’t 135 163 160 -1,84%
Centre de dia Aj. Vic 88 85 88 +3,52%
TOTAL 223 248 248 0
OCUPACIÓ MITJANA 2017 2018 2019
Xarxa Activa’t 107,3% 108,2% 114,5%
Centre de dia Aj. Vic 55,5% 66,4% 71,1%
CENTRES I PROGRAMES Envelliment actiu Promoció de l’autonomia  
Usuaris Ocupació Usuaris Ocupació Total usuaris
Xarxa Activa’t 107 151,4% 53 77,6% 160
 Gurb 13 121,6% 8 31,5% 21
 Olost 21 134% 6 67,5% 27
 Sant Julià de Vilatorta 18 155% 26 166% 44
 Santa Eugènia de B. 26 169% 13 46% 39
 Sant Quirze de Besora 29 177% - - 29
Vic - CdD Sant Jordi - - 88 71,1% 88