Un equip professional en millora contínua

A la FADO treballem 123 professionals qualificades amb diferents perfils. Un equip interdisciplinari que ens permet donar la millor atenció i adequar el servei a les necessitats concretes de cada persona i de cada entorn familiar. La plantilla de FADO s'ha duplicat en els últims sis anys i des de 2017 dos de cada tres contractes són indefinits, el que facilita l'estabilitat laboral del personal de la Fundació.

PLANTILLA 2017 2018 2019 Var.
Professionals 118 120 123 2,5%
Mitjana d’edat (anys) 43,6 45,1 45,4 0,6%
Estabilitat (contractes indefinits) 69,6% 67,8% 66,6% -1,7%
FORMACIÓ 2017 2018 2019 Var.
Hores impartides 2.132,5 1.973 1.953 -1,0%
Alumnes participants 234 205 219 6,8%

El nostre equip

  • Infermeres
  • Terapeutes ocupacionals
  • Fisioterapeutes
  • Treballadores familiars
  • Gerocultores
  • Integradores socials
  • Auxiliars de la llar