← Altres notícies

Per primera vegada el Consorci Hospitalari de Vic extrau un ronyó pel melic

La unitat d’Urologia del Consorci Hospitalari de Vic ha aplicat amb èxit el seu primer cas d’extracció d’un ronyó pel melic, una tècnica que va implementar a l’estat espanyol l’Hospital Clínic de Barcelona fa poc més de dos anys.

Aquesta intervenció és possible gràcies a una mínima incisió de 4-5 centímetres per la qual gràcies a la tecnologia laparoscòpica i l’elasticitat de l’òrgan es pot extraure el ronyó. L’organització assistencial osonenca se situa a l’avantguarda urològica, ja que encara hi ha pocs centres que han fet el pas cap a la nova tècnica.

L’operació quirúrgica s’emmarca en els progressos que es porten a terme al Consorci Hospitalari de Vic en l’aplicació de la cirurgia mínimament invasiva. Actualment, bona part de la cirurgia de la unitat d’Urologia és per la via laparoscòpica, la qual cosa suposa una reducció important de complicacions, dolors i dies d’estada hospitalària per als pacients.

La denominació tècnica de la intervenció és nefrectomia transumbilical per accés únic i es fa a través d’un instrument que requereix molt control i precisió. El cirurgià ha de manipular el ronyó de forma remota i, prèviament a l’extracció, l’ha de col·locar en una bossa. La via umbilical ha obert noves i interessants possibilitats per a la cirurgia d’especialitats com com la ginecologia, la gastroentererologia o la pròpia urologia.

Atès que cada pacient té les seves particularitats, en cas de necessitat d’extracció, l’uròleg fa un estudi individualitat per determinar la idoneïtat de ser tributari de l’aplicació de la nova tècnica.

La unitat d’Urologia s’ha caracteritzat pel seu esperit innovador, amb una consulta externa molt resolutiva, que inclou proves, i amb la creació d’un servei únic Osona-Ripollès.